Măsura M 7.3

Apel de selecție 2 -Octombrie 2020 – SESIUNE ÎNCHISĂ ÎN DATA DE 15.01.20201

Documente necesare pentru întocmirea Cererii de finanţare pentru apelul de selecţie nr.2

1. Ghid Măsura 7.3 Tovishat apel 2 – Consultativ

Anexa 1 Cerere de finantare 7.3 Tovishat

Anexa 2 – Studiu de fezabilitate HG 907

Anexa 2.1 Memoriul justificativ Beneficiari privati

Anexa 2.2 Memoriu Justificativ beneficiari publici M GAL

Anexa 3 Recomandări analiză cost-beneficiu.doc

Anexa 4 Contract de Finanţare

Anexa 5 – Fişa măsurii 7.3 Tovishat -apel 2

Anexa 6 Lista Zonelor Albe actualizată 31-01-2017

Anexa 8 Lista-UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzatoare

Anexa 9 Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat

Anexa 11 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanţării private

Anexa 12 Declaraţie asigurare cofinanţare

Anexa 13 Declaratie încadrare în categoria de micro întreprindere şi întreprindere mică

Anexa 14 Declaraţie neîncadrare în firme în dificultate

Anexa 15 Declaraţie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 16 Declaratie privind asigurarea accesului operatorilor interesaţi_să-şi_dezvolte propria reţea de acces

Anexa 17 Declaraţie comunicare ANCOM

Anexa 18 Declaratie deschidere punct de lucru pe teritoriul GAL

Anexa 19 Declaraţie pe Propria Răspundere a beneficiarului de Raportare către GAL Tovishat

Anexa 20 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Fișa de solicitare de informații suplimentare

Fişa de verificare a conformităţii M 7.3 Tovishat

Fişa de verificare a criteriilor de selecţie M7.3 Tovishat

Fişa de verificare a eligibilităţii proiectului M 7.3 Tovishat

Fişa de verificare pe teren

Apel de selecție 1 -2018

Documente necesare pentru întocmirea Cererii de finanţare pentru apelul de selecţie nr.1

Ghid Măsura 7.3 Tovishat

Anexa 1 Cerere de finantare 7.3 Tovishat

Anexa 2 – Studiu de fezabilitate HG 907

Anexa 2 Studiul de fezabilitate HG 28

Anexa 2.1 Memoriul justificativ Beneficiari privati

Anexa 2.2 Memoriu Justificativ beneficiari publici M GAL

Anexa 3 Recomandări analiză cost-beneficiu.doc

Anexa 4 Contract de Finanţare

Anexa 5 Fişa măsurii 7.3 Tovishat

Anexa 6 Lista Zonelor Albe actualizată 31-01-2017

Anexa 7 Rezultate finale recensământ populaţie 2011 Tabelul nr.3

Anexa 8 Lista-UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzatoare

Anexa 9 Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat

Anexa 10 – Protocol de colaborare INSCC AFIR

Anexa 11 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanţării private

Anexa 12 Declaraţie asigurare cofinanţare

Anexa 13 Declaratie încadrare în categoria de micro întreprindere şi întreprindere mică

Anexa 14 Declaraţie neîncadrare în firme în dificultate

Anexa 15 Declaraţie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 16 Declaratie privind asigurarea accesului operatorilor interesaţi_să-şi_dezvolte propria reţea de acces

Anexa 17 Declaraţie comunicare ANCOM

Anexa 18 Declaratie deschidere punct de lucru pe teritoriul GAL

Anexa 19 Declaraţie pe Propria Răspundere a beneficiarului de Raportare către GAL Tovishat

Fişa de verificare a conformităţii M 7.3 Tovishat

Fişa de verificare a eligibilităţii proiectului M 7.3 Tovishat

Fișa de solicitare de informații suplimentare

Fişa de verificare pe teren

Fişa de verificare a criteriilor de selecţie M7.3 Tovishat