Măsura M 6.4

Măsura 6.4 – Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi non-agricole

Apel de selecţie nr.4

Ghidul solicitantului Măsura 6.4 – 05.10.2022-16.11.2022  Sesiune închisă în data de 20.10.2022

0.-Ghid-Masura-6.4-Tovishat

Anexa 1-Cerere-de-finantare-6.4-GAL-Tovishat apel 4

Anexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa B

Anexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa C

Anexa 2 Studiu de fezabilitate HG.28

Anexa 2 Studiu de fezabilitate HG.907

Anexa 2.1 Studiu de fezabilitate Proiecţii financiare şi indicatori financiari

Anexa 3 Contract de Finanţare

Anexa 5 – Fișa măsurii 6.4

Anexa 5.1 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanţării private

Anexa 6.1 Declaratie încadrare în categoria de micro întreprindere şi întreprindere mică

Anexa 6.2 Declaraţie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 Declaraţie neîncadrare în firme în dificultate

Anexa 6.4 Declaraţie că solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M 02

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor.d

Anexa 9 Declaratie pe Propria Raspundere privind crearea de locuri de muncă

Anexa 10 Declarație pe propria răspundere că solicitantul nu a solicitat sau beneficiat de sprijin nerambursabil pe M 6.4 Anexa 11 Declaratie pe Propria Raspundere a beneficiarului de Raportare catre GAL Tovishat

Anexa 12 Instrucţiuni evitare condiţii artificiale

Fișa de verificare a conformității m6.4 Tovishat

Fișa de verificare a eligibilității m6.4 Tovishat

Fișa de verificare a criteriilor de selecție m6.4 Tovishat

Fişa de verificare pe teren

Fișa de solicitare de informații suplimentare

Apel de selecţie nr.3 – Sesiune închisă în data de 16.10.2020

Documente necesare pentru întocmirea Cererii de finanţare pentru apelul de selecţie nr.3

0. Ghid Măsura 6.4 Tovishat 09.2020 -apel 3

Anexa 1 – Cerere de finantare 6.4 GAL Tovishat

Anexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa B

Anexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa C

Anexa-2-Studiu-de-fezabilitate-HG.28

Anexa 2 Studiu de fezabilitate HG.907

Anexa 2.1 Studiu de fezabilitate Proiecţii financiare şi indicatori financiari

Anexa 3 Contract de Finanţare

Anexa 4 Fişa măsurii 6.4

Anexa 5.1 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanţării private

Anexa 6.1 Declaratie încadrare în categoria de micro întreprindere şi întreprindere mică

Anexa 6.2 Declaraţie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 Declaraţie neîncadrare în firme în dificultate

Anexa 6.4 Declaraţie că solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M 02

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor.d

Anexa 9 Declaratie pe Propria Raspundere privind crearea de locuri de muncă

Anexa 10 Declarație pe propria răspundere că solicitantul nu a solicitat sau beneficiat de sprijin nerambursabil pe M 6.4

Anexa 11 Declaratie pe Propria Raspundere a beneficiarului de Raportare catre GAL Tovishat

Anexa 12 Instrucţiuni evitare condiţii artificiale

Fișa de verificare a conformității m6.4 Tovishat apel 2

Fișa de verificare a eligibilității m6.4 Tovishat

Fișa de verificare a criteriilor de selecție m6.4 Tovishat

Fișa de solicitare de informații suplimentare

Fişa de verificare pe teren

Apel de selecţie nr.2 Sesiune închisă în data de 09.03.2018

Documente necesare pentru întocmirea Cererii de finanţare pentru apelul de selecţie nr.2

Ghidul solicitantului M 6.4-Tovishat

Anexa 1 – Cerere de finantare 6.4 GAL Tovishat

Anexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa B

Anexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa C

Anexa-2-Studiu-de-fezabilitate-HG.28

Anexa 2 Studiu de fezabilitate HG.907

Anexa 2.1 Studiu de fezabilitate Proiecţii financiare şi indicatori financiari

Anexa 3 Contract de Finanţare

Anexa 4 Fişa măsurii 6.4

Anexa 5.1 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanţării private

Anexa 6.1 Declaratie încadrare în categoria de micro întreprindere şi întreprindere mică

Anexa 6.2 Declaraţie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 Declaraţie neîncadrare în firme în dificultate

Anexa 6.4 Declaraţie că solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M 02

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor.d Anexa 9 Declaratie pe Propria Raspundere privind crearea de locuri de muncă

Anexa 10 Declarație pe propria răspundere că solicitantul nu a solicitat sau beneficiat de sprijin nerambursabil pe M 6.4

Anexa 11 Declaratie pe Propria Raspundere a beneficiarului de Raportare catre GAL Tovishat

Anexa 12 Instrucţiuni evitare condiţii artificiale

Fișa de verificare a conformității m6.4 Tovishat apel 2

Fișa de verificare a eligibilității m6.4 Tovishat

Fișa de verificare a criteriilor de selecție m6.4 Tovishat

Fișa de solicitare de informații suplimentare

Fişa de verificare pe teren

Apel de selecţie nr.1- sesiune închisă în data de 28.09.2017

Documente necesare pentru întocmirea Cererii de finanţare pentru apelul de selecţie nr.1

Ghid Măsura 6.4Tovishat

Anexa 1 Cerere de Finanţare-6.4 Tovishat

Anexa 2 Studiu de fezabilitate HG.28

Anexa 2 Studiu de fezabilitate HG.907

Anexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa B

Anexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa C

Anexa 2.1 Studiu de fezabilitate Proiecţii financiare şi indicatori financiari

Anexa 3 Contract de Finanţare

Anexa 4 Fișa măsurii 6.4 Tovishat

Anexa 5.1 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanţării private

Anexa 6.1 Declaratie încadrare în categoria de micro întreprindere şi întreprindere mică

Anexa 6.2 Declaraţie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 Declaraţie neîncadrare în firme în dificultate

Anexa 6.4 Declaraţie că solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M 02

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor.d

Anexa 9 Declaratie pe Propria Raspundere privind crearea de locuri de muncă

Anexa 10 Declarație pe propria răspundere că solicitantul nu a solicitat sau beneficiat de sprijin nerambursabil pe M 6.4

Anexa 11 Declaratie pe Propria Raspundere a beneficiarului de Raportare catre GAL Tovishat

Anexa 12 Instrucţiuni evitare condiţii artificiale

Fișa de verificare a conformității m6.4 Tovishat

Fișa de verificare a eligibilității m6.4 Tovishat

Fișa de verificare a criteriilor de selecție m6.4 Tovishat

Fișa de solicitare de informații suplimentare

Fişa de verificare pe teren