Monthly Archive: November 2017

Rapoarte de selecţie pentru Măsurile 6.2, 6.4 şi 7.2

Gal Tovishat a aprobat ieri, în cadrul întrunirii Comitetului de Selecţie, Rapoartele de selecţie pentru măsurile 6.2, 6.4 şi 7.2.

La şedinţă au fost prezenţi şi doi reprezentanţi ai Compartimentului de Dezvoltare Rurală  Judeţean Satu Mare în calitate de observatori.

Au fost selectate pentru finanţare un număr de 13 proiecte însumând o valoare totală a sprijinului acordat de 599.808,15 euro, reprezentând 27,25% din totalul fondurilor alocate.

Rapoartele de selecţie pot fi găsite accesând meniul : Apeluri şi Rapoarte Selecţie, secţiunea Rapoarte – Rapoarte de selecţie

Rapoarte de selecţie

Solicitanţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei pot depune contestaţii în 5 zile de la primirea notificării şi afişarea pe site a Rapoartelor de selecţie.

 

Acţiune de promovare a Strategiei de Dezvoltare – SĂRMĂŞAG 22.11.2017

Echipa Gal Tovishat vă invită să participaţi la acţiunea de promovare a Strategiei de Dezvoltare ce se va defăşura la piaţa săptămânală de la SĂRMĂŞAG, în data de 22.11.2017, între orele 8.30 şi 12.30.

În cadrul întâlnirii veţi primi informaţii despre măsurile ce pot fi accesate prin intermediul GAL Tovishat, dar şi consiliere privind încadrarea Dumneavoastră ca şi potenţial beneficiar al finanţărilor din fonduri europene.

Pentru mai multe informaţii puteţi să ne contactaţi la numerele de telefon: 0768.607.807 /0765 278 855 sau la adresa de mail : tovishat@tovishat.ro.
Vă aşteptăm!

Raport de evaluare măsura 7.2

În data de 16.11.2017 a fost aprobat Raportul de Evaluare pentru măsura 7.2 aferent sesiunii de depunere 31.08.2017-13.10.2017.

Raportul de evaluare este diponibil pe site-ul nostru în secţiunea Apeluri şi Rapoarte Selecţie-Rapoarte-Rapoarte de Evaluare : https://galtovishat.ro/index.php/rapoarte-de-evaluare/

În data de 23.11.2017 va avea loc întrunirea Comitetului de Selecţie pentru aprobarea Raportului de Selecţie al proiectelor depuse.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi.

 

Ghidul solicitantului măsura 7.3 – Sprijin pentru infrastructura de broadband -VARIANTA CONSULTATIVĂ

În secțiunea MĂSURI a meniului puteți găsi Ghidul solicitantului pentru măsura 7.3 în varianta consultativă.

De asemenea, Ghidul solicitantului poate fi descărcat accesând linkul de mai jos:

Ghid Măsura 7.3 Tovishat consultativ

Cei interesați de accesarea măsurii sunt sfătuiți să înceapă pregătirea pentru depunerea proiectelor.În curând vom atașa și anexele pentru ghid adaptate Strategiei de Dezvoltare Tovishat.

Pentru mai multe informații, sugestii sau nelămuriri vă rugăm să ne contactați!

Rapoarte de evaluare pentru măsurile 6.2 şi 6.4

În data de 06.11.2017 au fost aprobate Rapoartele de Evaluare pentru măsurile 6.2 şi 6.4. aferente sesiunilor de depunere 28.08.2017-28.09.2017.

Rapoartele de evaluare sunt diponibile pe site-ul nostru în secţiunea Apeluri şi Rapoarte Selecţie-Rapoarte-Rapoarte de Evaluare : https://galtovishat.ro/index.php/rapoarte-de-evaluare/

Începând cu data de 07.11.2017, solicitanţii nemulţumiţi de rezultatele evaluării pot depune contestaţii privind eligibilitatea şi punctarea criteriilor de selecţie.

Contestaţiile se  pot depune la sediul GAL sau se trimit prin curierat cu confirmare de primire în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind rezultatul evaluării proiectului. Contestațiile se vor întocmi într-un singur exemplar şi vor fi asumate prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului în original.

Pentru mai multe informaţii privind procedura de depunere a contestaţiilor vă rugăm să consultaţi Manualul de procedură pentru evaluarea și selecția proiectelor depuse în cadrul SDL Tovishat 2014-2020.

După expirarea perioadei de depunere a contestaţiilor, se va întocmi şi aproba Raportul de Selecţie al proiectelor depuse.

 

Acţiune de promovare a Strategiei de Dezvoltare – HODOD 06.11.2017

Echipa Gal Tovishat vă invită să participaţi la acţiunea de promovare a Strategiei de Dezvoltare ce se va defăşura la  târgul lunar  HODOD, în data de 06.11.2017, între orele 8.30 şi 12.30.

În cadrul întâlnirii veţi primi informaţii despre măsurile ce pot fi accesate prin intermediul GAL Tovishat, dar şi consiliere privind încadrarea Dumneavoastră ca şi potenţial beneficiar al finanţărilor din fonduri europene.

Pentru mai multe informaţii puteţi să ne contactaţi la numerele de telefon: 0768.607.807 /0765 278 855 sau la adresa de mail : tovishat@tovishat.ro.
Vă aşteptăm!