Măsura M 3.1

Gal Tovishat pune la dispoziţia persoanelor interesate Ghidul solicitantului şi anexele necesare pentru Măsura M 3.1 – Sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate

 Prelungire  Apel de selecție nr.2 – apel deschis în perioada 31.03.2021-31.10.2021

0. Ghidul solicitantului Măsura 3.1 Tovishat Apel de selectie 2

Anexa 1 – Cerere de finanțare M 3.1

Anexa 2 – Model Plan acţiuni 3.1 Tovishat

Anexa 3 – Fişa măsurii 3.1 actualizată apel 2

Anexa 4 – Declarație pe propria răspundere proveniență grup țintă

Anexa 5 – Declaraţie pe Propria Răspundere a beneficiarului de Raportare către GAL Tovishat

Anexa 6 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Fișa de solicitare de informații suplimentare – apel 2

Fişa de verificare a conformităţii M 3.1 Tovishat – apel 2

Fişa de verificare a criteriilor de selecţie M 3.1 Tovishat – apel 2

Fişa de verificare a eligibilităţii proiectului M 3.1 Tovishat – apel 2

 

Apel de selecție nr.1