Strategia de Dezvoltare Locală

Strategia  de dezvoltare locală (SDL) a teritoriului Leader Tövishát este un document de planificare adaptat la nevoile specifice ale microregiunii şi  a fost elaborată sub responsabilitatea comunității prin implicarea partenerilor locali – autorităţi publice, agenţi economici şi societatea civilă.

Strategia de dezvoltare propusă pentru microregiunea Tövishát, pentru perioada 2014-2020, se bazează pe rezultatele analizei SWOT şi pe nevoile şi provocările care au putut fi identificate în urma acestei analize.

SDL Tövishát 2014-2020 porneşte de la analiza cantitativă şi calitativă a condiţiilor existente şi a tendinţelor înregistrate la nivelul microregiunii, un teritoriu ce a acoperit 12 unităţi administrative teritoriale din judeţele Satu Mare (comunele Bogdand, Hodod şi Supur) şi Sălaj (oraşul Cehu Silvaniei şi comunele Bocşa, Coşeiu, Crişeni, Dobrin, Hereclean,Sălăţig, Sărmăşag, Şamşud) în domenii legate de: resursele naturale, sistemul de aşezări, structura socio-demografică a populaţiei, infrastructura, mediul, economia, turismul, agricultura şi dezvoltarea rurală.

Strategia este pusa la dispozitia persoanelor interesate in cele ce urmeaza:

Capitolul 1 – Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite- analiza diagnostic

Capitolul 1 Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite – analiza diagnostic Pag 3-7

Capitolul 2 – Componenta parteneriatului

Capitolul 2 Componenta parteneriatului Pag 8-9

Capitolul 3 – Analiza SWOT

CAPITOLUL III Analiza SWOT Pag 10-14

Capitolul 4 – Obiective, prioritati si domenii de interventie

Capitolul IV Obiective prioritati si domenii de interventie pag 15-17

Capitolul 5 – Fisele masurilor

Fisele masurilor le gasiti pe site in meniul MASURI

Capitolul 6 – Descrierea complementaritatii si contributiei la obiectivelor altor strategii relevante

CAPITOLUL VI Descrierea complementaritatii si contributiei la obiectivele altor strategii relevante pag 76-78

Capitolul 7 – Descrierea planului de actiune

CAPITOLUL VII Descrierea planului de actiune Pag 79-81

Capitolul 8 – Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea strategiei

Capitolul 8 Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea strategiei PAG 82-83

Capitolul 9 – Organizarea viitorului GAL

CAPITOLUL IX Organizarea viitorului GAL Pag 84-88

Capitolul 10 – Planul de finantare al strategiei

CAPITOLUL X Planul de finantare al strategiei Pag 89

Capitolul 11 – Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL

CAPITOLUL XI Prcedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL Pag 90-91

Capitolul 12 – Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislatiei nationale

CAPITOLUL XII Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislatiei nationale Pag 92