Monthly Archive: November 2022

Raport de evaluare M 6.4 – Apel de selecție nr.4

În data de 18.11.2022 a fost aprobat Raportul de Evaluare pentru măsura 6.4 –Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole – aferentă sesiunii de depunere nr. 4 desfășurate în perioada 05.10.2022 – 20.10.2022.

Raportul de evaluare este diponibil pe site-ul nostru în secţiunea Apeluri şi Rapoarte Selecţie-Rapoarte-Rapoarte de Evaluare.

Contestaţiile se pot depune la sediul GAL sau se trimit prin curierat cu confirmare de primire în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind rezultatul evaluării proiectului. Contestațiile se vor întocmi într-un singur exemplar şi vor fi asumate prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului în original.

Vă mulțumim!

Raport de evaluare M 6.2- Apel de selecție1- Fonduri EURI

În data de 18.11.2022 a fost aprobat Raportul de Evaluare pentru măsura 6.2 – Sprijin pentru demararea de activități non-agricole – aferentă sesiunii de depunere nr. 1- Fonduri EURI desfășurate în perioada 05.10.2022 – 16.11.2022.

Raportul de evaluare este diponibil pe site-ul nostru în secţiunea Apeluri şi Rapoarte Selecţie-Rapoarte-Rapoarte de Evaluare.

Contestaţiile se pot depune la sediul GAL sau se trimit prin curierat cu confirmare de primire în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind rezultatul evaluării proiectului. Contestațiile se vor întocmi într-un singur exemplar şi vor fi asumate prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului în original.

Vă mulțumim!