Monthly Archive: November 2021

Raport de selecție Măsura 3.1 – apel 2

Gal Tovishat a aprobat vineri, 26.11.2021, în cadrul întrunirii Comitetului de Selecţie, Raportul de selecţie pentru Măsura 3.1 – Sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate – aferentă sesiunii de depunere nr. 2 desfășurate în perioada 31.03.2021 – 31.10.2021.

La şedinţă au fost prezenţi şi doi reprezentanţi ai Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţean Satu Mare în calitate de observatori.

A fost selectat pentru finanţare un proiect cu o valoare totală a sprijinului acordat de 9.877, 37 euro.

Proiectul selectat își propune identificarea, informarea și sprijinirea potențialilor aplicanți pentru aderarea la o schemă de calitate prin organizarea de întâlniri cu fermieri, producători și procesatori din teritoriul GAL Tovishat. Vor fi desfășurate 3 întâlniri de informare și identificare a potențialilor aplicanți și 1 întâlnire de sprijinire a fermierilor cu potențial de aderare la o schemă de calitate identificați pentru pregătirea documentațiilor necesare .

Raportul de selecţie poate fi găsit accesând meniul : Apeluri şi Rapoarte Selecţie, secţiunea Rapoarte – Rapoarte de selecţie

Raport de evaluare Măsura 3.1 -Apel de selecție 2

În data de 17.11.2021 a fost aprobat  Raportul de Evaluare pentru măsura 3.1 – Sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate – aferentă sesiunii de depunere nr. 2 desfășurate în perioada 31.03.2021 – 31.10.2021.

Raportul de evaluare este diponibil pe site-ul nostru în secţiunea Apeluri şi Rapoarte Selecţie-Rapoarte-Rapoarte de Evaluare  sau în linkul de mai jos:

Începând cu data de 17.11.2021, solicitanţii nemulţumiţi de rezultatele evaluării pot depune contestaţii privind eligibilitatea şi punctarea criteriilor de selecţie.

Contestaţiile se  pot depune la sediul GAL sau se trimit prin curierat cu confirmare de primire în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind rezultatul evaluării proiectului. Contestațiile se vor întocmi într-un singur exemplar şi vor fi asumate prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului în original.

Vă mulțumim!