Raport de selecție Măsura 3.1 – apel 2

Gal Tovishat a aprobat vineri, 26.11.2021, în cadrul întrunirii Comitetului de Selecţie, Raportul de selecţie pentru Măsura 3.1 – Sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate – aferentă sesiunii de depunere nr. 2 desfășurate în perioada 31.03.2021 – 31.10.2021.

La şedinţă au fost prezenţi şi doi reprezentanţi ai Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţean Satu Mare în calitate de observatori.

A fost selectat pentru finanţare un proiect cu o valoare totală a sprijinului acordat de 9.877, 37 euro.

Proiectul selectat își propune identificarea, informarea și sprijinirea potențialilor aplicanți pentru aderarea la o schemă de calitate prin organizarea de întâlniri cu fermieri, producători și procesatori din teritoriul GAL Tovishat. Vor fi desfășurate 3 întâlniri de informare și identificare a potențialilor aplicanți și 1 întâlnire de sprijinire a fermierilor cu potențial de aderare la o schemă de calitate identificați pentru pregătirea documentațiilor necesare .

Raportul de selecţie poate fi găsit accesând meniul : Apeluri şi Rapoarte Selecţie, secţiunea Rapoarte – Rapoarte de selecţie