Măsura M 6.2

Măsura 6.2 – Sprijin pentru demararea de activităţi non-agricole

Asociația GAL Tovishat vă pune la dispoziție documentele necesare accesării fondurilor nerambursabile disponibile în cadrul măsurii 6.2:

Apel de selecție nr. 4 Perioadă depunere proiecte 29.04.2024- 29.05.2024

Apel de selecție nr. 3 Perioadă depunere proiect 08.03.2023- 20.03.2023 Sesiune ÎNCHISĂ în data de 20.03.2023

Apel de selecţie nr.1- fonduri EURI-05.10.2022-16.11.2022  Sesiune închisă în data de : 16.11.2022

Ghidul solicitantului Măsura 6.2

0.-Ghid-Masura-6.2-Tovishat

Anexa-1-Cerere-de-Finantare-6.2-Tovishat

Anexa 2 Model Plan de afaceri Masura 6.2

Anexa 3- Contract de finanțare

Anexa 5 – Fișa măsurii 6.2

Anexa 6.1 Declaratie încadrare în categoria de micro-întreprindere şi întreprindere mică

Anexa 6.2 Declaraţie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 Declaraţie cu privire la neîncadrarea în firme în dificultate

Anexa 6.4 Declaraţie că solicitantul nu a beneficiat de_servicii de consiliere pe M 02

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor.docx

Anexa 9 Declaratie pe Propria Raspundere privind crearea de locuri de muncă

Anexa 10 Declaratie pe Proprie Răspundere ca solicitantul nu a solicitat sau beneficiat de sprijin nerambursabil pe M6.2 Anexa 11 Declaratie pe Propria Raspundere a beneficiarului de Raportare catre GAL Tovishat

Anexa 12 Instrucţiuni evitare condiţii artificiale

Anexa 13 Declaratie pe Propria Raspundere privind obtinerea atestatului de întreprindere sociala

Fișa de verificare a conformității 6.2 Tovishat

Fișa de verificare a eligibilității 6.2 Tovishat

Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-selectie-6.2-Tovishat

Fișa de solicitare de informații suplimentare

Fişa de verificare pe teren

Apel de selecţie nr.2  Sesiune închisă în data de : 24.01.2022

Ghid Măsura 6.2 Tovishat

Anexa 1 Cerere de Finanţare 6.2 Tovishat

Anexa 2 Model Plan de afaceri Masura 6.2

Anexa 3 Contract de Finanţare

Anexa 5 Fișa măsurii 6.2 Tovishat

Anexa 6.1 Declaratie încadrare în categoria de micro-întreprindere şi întreprindere mică

Anexa 6.2 Declaraţie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 Declaraţie cu privire la neîncadrarea în firme în dificultate

Anexa 6.4 Declaraţie că solicitantul nu a beneficiat de_servicii de consiliere pe M 02

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor.docx

Anexa 9 Declaratie pe Propria Raspundere privind crearea de locuri de muncă

Anexa 10 Declaratie pe Proprie raspundere ca solicitantul nu a solicitat sau beneficiat de sprijin nerambursabil pe M6.2

Anexa 11 Declaratie pe Propria Raspundere a beneficiarului de Raportare catre GAL Tovishat

Anexa 12 Instrucţiuni evitare condiţii artificiale

Anexa 13 Declaratie pe Propria Raspundere privind obtinerea atestatului de întreprindere sociala

Fișa de verificare a conformității 6.2 Tovishat

Fișa de verificare a eligibilității 6.2 Tovishat

Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-selectie-6.2-Tovishat

Fișa de solicitare de informații suplimentare

Fişa de verificare pe teren

Măsura 6.2 – Sprijin pentru demararea de activităţi non-agricole

Apel de selecţie nr.1- fonduri EURI-05.10.2022-16.11.2022  Sesiune închisă în data de : 16.11.2022

Ghidul solicitantului Măsura 6.2

0.-Ghid-Masura-6.2-Tovishat

Anexa-1-Cerere-de-Finantare-6.2-Tovishat

Anexa 2 Model Plan de afaceri Masura 6.2

Anexa 3- Contract de finanțare

Anexa 5 – Fișa măsurii 6.2

Anexa 6.1 Declaratie încadrare în categoria de micro-întreprindere şi întreprindere mică

Anexa 6.2 Declaraţie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 Declaraţie cu privire la neîncadrarea în firme în dificultate

Anexa 6.4 Declaraţie că solicitantul nu a beneficiat de_servicii de consiliere pe M 02

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor.docx

Anexa 9 Declaratie pe Propria Raspundere privind crearea de locuri de muncă

Anexa 10 Declaratie pe Proprie Răspundere ca solicitantul nu a solicitat sau beneficiat de sprijin nerambursabil pe M6.2 Anexa 11 Declaratie pe Propria Raspundere a beneficiarului de Raportare catre GAL Tovishat

Anexa 12 Instrucţiuni evitare condiţii artificiale

Anexa 13 Declaratie pe Propria Raspundere privind obtinerea atestatului de întreprindere sociala

Fișa de verificare a conformității 6.2 Tovishat

Fișa de verificare a eligibilității 6.2 Tovishat

Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-selectie-6.2-Tovishat

Fișa de solicitare de informații suplimentare

Fişa de verificare pe teren

 

Apel de selecţie nr.2  Sesiune închisă în data de : 24.01.2022

Ghid Măsura 6.2 Tovishat

Anexa 1 Cerere de Finanţare 6.2 Tovishat

Anexa 2 Model Plan de afaceri Masura 6.2

Anexa 3 Contract de Finanţare

Anexa 5 Fișa măsurii 6.2 Tovishat

Anexa 6.1 Declaratie încadrare în categoria de micro-întreprindere şi întreprindere mică

Anexa 6.2 Declaraţie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 Declaraţie cu privire la neîncadrarea în firme în dificultate

Anexa 6.4 Declaraţie că solicitantul nu a beneficiat de_servicii de consiliere pe M 02

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor.docx

Anexa 9 Declaratie pe Propria Raspundere privind crearea de locuri de muncă

Anexa 10 Declaratie pe Proprie raspundere ca solicitantul nu a solicitat sau beneficiat de sprijin nerambursabil pe M6.2

Anexa 11 Declaratie pe Propria Raspundere a beneficiarului de Raportare catre GAL Tovishat

Anexa 12 Instrucţiuni evitare condiţii artificiale

Anexa 13 Declaratie pe Propria Raspundere privind obtinerea atestatului de întreprindere sociala

Fișa de verificare a conformității 6.2 Tovishat

Fișa de verificare a eligibilității 6.2 Tovishat

Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-selectie-6.2-Tovishat

Fișa de solicitare de informații suplimentare

Fişa de verificare pe teren