Arhivă

Apelurile de selecție care au expirat se vor menține pe site în secțiunea “Arhivă”, pe toată perioada de implementare și monitorizare a SDL.