Monthly Archive: October 2017

Închiderea sesiunilor de depunere a proiectelor pentru măsurile 6.2, 6.4 şi 7.2

Gal Tovishat anunţă închiderea apelurilor de selecţie pentru măsurile 6.2, 6.4 şi 7.2.

În total s-au depus 15 proiecte având o valoare eligibilă de 680.959 euro.

Suntem în faza de verificare a conformităţii, eligibilităţii şi a criteriilor de selecţie.În curând vom prezenta Raportul de evaluare şi vom organiza Comitetul de selecţie pentru avizarea Raportului de selecţie!