Monthly Archive: April 2018

Deschidere apel de selecţie măsura 7.3 – Sprijin pentru infrastructura de broadband

Grupul de Acţiune Locală Tövishát lansează  prima sesiune de depunere a  proiectelor aferentă Măsurii 7.3  – Sprijin pentru infrastructura de broadband.

Data lansării Apelului de selecție: 23.04.2018

Perioada depunere proiecte: 23.04.2018 – 27.07.2018

Tipuri de beneficiari eligibili :

– Entităţi private care care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii(IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 si activează sau urmează să activeze în teritoriul LEADER Tovishat în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

Grupul de Acţiune Locală Tovishat în cazul în care niciun alt solicitant nu-şi manifestă interesul pentru a aplica.

Beneficiari publici, ADI, APL cu respectarea legislației specifice

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 40.000 Euro

Suma maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA:  40.000 Euro

Informaţii suplimentare referitoare la condiţiile de accesare a fondurilor găsiţi accesând secţiunea apeluri de selecţie a site-ului, iar în secţiunea măsuri aveţi la dispoziţie ghidul solicitantului şi documentele necesare pentru întocmirea dosarul cererii de finanţare.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele se depun la sediul GAL Tövishát din sat. Valea Pomilor, Nr.177,Com. Şamşud, Jud. Sălaj de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00.

Rapoarte de evaluare pentru măsurile 6.4 şi 7.2

În data de 19.04.2018 au fost aprobate Rapoartele de Evaluare pentru măsurile 6.4 şi 7.2. aferente sesiunilor de depunere 21.12.2017-09.03.2018.

Rapoartele de evaluare sunt diponibile pe site-ul nostru în secţiunea Apeluri şi Rapoarte Selecţie-Rapoarte-Rapoarte de Evaluare : https://galtovishat.ro/index.php/rapoarte-de-evaluare/

Începând cu data de 20.04.2018, solicitanţii nemulţumiţi de rezultatele evaluării pot depune contestaţii privind eligibilitatea şi punctarea criteriilor de selecţie.

Contestaţiile se  pot depune la sediul GAL sau se trimit prin curierat cu confirmare de primire în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind rezultatul evaluării proiectului. Contestațiile se vor întocmi într-un singur exemplar şi vor fi asumate prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului în original.

Pentru mai multe informaţii privind procedura de depunere a contestaţiilor vă rugăm să consultaţi Manualul de procedură pentru evaluarea și selecția proiectelor depuse în cadrul SDL Tovishat 2014-2020.

După expirarea perioadei de depunere a contestaţiilor, se va întocmi şi aproba Raportul de Selecţie al proiectelor depuse.

Ghidul solicitantului M 7.3 – Sprijin pentru infrastructura de broadband

GAL Tovishat vă pune la dispoziție Ghidul solicitantului pentru măsura 7.3 consultativ în sectiunea Măsuri a site-ului sau prin accesarea link-ului de mai jos:

Ghid Măsura 7.3 Tovishat consultativ 05.04.2018

În luna aprilie va fi deschis apelul de selecție cu o perioada de depunere de minim 3 luni.

Solicitanții pot obține informații / clarificări în mod gratuit, legate de completarea și pregătirea Cererii de Finanțare direct la sediul nostru, prin telefon sau prin e-mail.