Monthly Archive: October 2021

Deschidere apel de selecție 4 pentru Măsura 7.2

Gal Tovishat anunţă deschiderea celui de-al 4-lea apel de selecţie pentru Măsura 7.2 – Investiţii pentru comunitate  şi promovarea utilizării  energiei din surse regenerabile.

Data lansării Apelului de selecție: 15.10.2021

Perioada depunere proiecte: 15.10.2021 – 14.01.2022

Tipuri de beneficiari eligibili pentru Măsura 7.2 :

 • Unităţile administrativ teritoriale din teritoriul Leader Tovishat;
 • Instituţii publice şi private din teritoriul Leader Tovishat
 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare din teritoriul Leader Tovishat;
 • Unități de cult conform legislației în vigoare din teritoriul Leader Tovishat.

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 117.078,69 Euro

Suma maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA: 29.291,64 Euro

Data limită de depunere a proiectelor:14.01.2022

Documentele necesare întocmirii cererii de finanțare le puteți găsi accesând secțiunea Măsuri- Măsura 7.2:

Măsura M 7.2

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele se depun la sediul GAL Tovishat din sat Panic, Nr.1/S, Comuna Hereclean, Jud. Sălaj de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00.

Ghidul solicitantului Măsura 7.2 – CONSULTATIV

Grupul de Acţiune Locală Tövishát vă pune la dispoziție Ghidul solicitantului pentru Măsura  7.2 – Investiții pentru comunitate și promovarea utilizării energiei din surse regenerabile varianta CONSULTATIVĂ pentru lansarea apelului de selecție nr.4.

Așteptăm sugestiile Dumneavostră pe adresa noastră de e-mail: galtovishat@gmail.com sau la numărul de telefon: 0768.607.807

Tipuri de beneficiari eligibili pentru Măsura 7.2 :

 • Unităţile administrativ teritoriale din teritoriul Leader Tovishat;
 • Instituţii publice din teritoriul Leader Tovishat
 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare din teritoriul Leader Tovishat;
 • Unități de cult conform legislației în vigoare din teritoriul Leader Tovishat.

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 117.078,69 Euro

Suma maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA: 29.291,64 Euro

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Tipuri de operațiuni eligibile:
Investiții în infrastructura rurală/urbană
 Realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
 amenajare spații cu facilități pentru recreere şi socializare (defrișarea vegetației
existente, dar nu în exces; modelarea terenului; plantarea/gazonarea suprafețelor,
inclusiv plantare arbori) dotarea cu mobilier, amenajare zone speciale pentru sport;
 Achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole,
grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru intreținere/vestiare, scene;
 dotare mobilier urban/rural (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare
biciclete, împrejmuire etc);
 dotarea cu utilaje pentru lucrări de întreținere şi gospodărire comunală
Investiții în clădiri de interes public
 Modernizarea creşelor, gradinitelor şi scolilor
 Modernizarea cladirilor cu destinație pentru servicii medicale
 Restaurarea, consolidarea, protecția şi conservarea lăcaşelor de cult
 Construirea şi/sau modernizarea de capele mortuare
 Dotări interioare (instalații, echipamente şi dotări pentru asigurarea condițiilor legale
de funcționare)
 Restaurarea, consolidarea, protecția şi conservarea monumentelor istorice;
Investiții în infrastructură pentru aşezăminte culturale de împortanță locală

 • Amenajarea de case a produselor tradiționale, muzee ale satului
 • Dotări pentru expunerea şi protecția patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • Achiziția de instrumente muzicale, costume populare, obiecte de artă populară şi
  exponate pentru muzeu
  Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin
  utilizarea de surse neconvenţionale ca şi componentă secundară în cadrul unui
  proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;