Monthly Archive: October 2018

Aprobarea Rapoartelor de selecţie pentru măsurile 6.1, 6.3 şi 7.2

Gal Tovishat a aprobat ieri,25.10.2018, în cadrul întrunirii Comitetului de Selecţie, Rapoartele de selecţie pentru măsurile:

6.1 -Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

7.2 – Investiţii pentru comunitate şi promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

La şedinţă au fost prezenţi şi doi reprezentanţi ai Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţean Satu Mare în calitate de observatori.

Au fost selectate pentru finanţare un număr de 11 proiecte însumând o valoare totală a sprijinului acordat de 360.794,05 euro.

Rapoartele de selecţie pot fi găsite accesând meniul : Apeluri şi Rapoarte Selecţie, secţiunea Rapoarte – Rapoarte de selecţie

Raport de evaluare măsura 7.2

În data de 16.10.2018 a fost aprobat  Raportul de Evaluare pentru măsurile 7.2 aferentă sesiunii de depunere 27.06.2018 – 14.09.2018.

Raportul de evaluare este diponibil pe site-ul nostru în secţiunea Apeluri şi Rapoarte Selecţie-Rapoarte-Rapoarte de Evaluare  sau în linkul de mai jos:

RAPORT DE EVALUARE 7.2 – APEL 3

Începând cu data de 17.10.2018, solicitanţii nemulţumiţi de rezultatele evaluării pot depune contestaţii privind eligibilitatea şi punctarea criteriilor de selecţie.

Contestaţiile se  pot depune la sediul GAL sau se trimit prin curierat cu confirmare de primire în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind rezultatul evaluării proiectului. Contestațiile se vor întocmi într-un singur exemplar şi vor fi asumate prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului în original.

Pentru mai multe informaţii privind procedura de depunere a contestaţiilor vă rugăm să consultaţi Manualul de procedură pentru evaluarea și selecția proiectelor depuse în cadrul SDL Tovishat 2014-2020.

După expirarea perioadei de depunere a contestaţiilor, se va întocmi şi aproba Raportul de Selecţie al proiectelor depuse.

Rapoarte de evaluare pentru măsurile 6.1 şi 6.3


În data de 12.10.2018 au fost aprobate Rapoartele de Evaluare pentru măsurile 6.1 şi 6.3 aferente sesiunilor de depunere 25.06.2018 – 31.08.2018.

Rapoartele de evaluare sunt diponibile pe site-ul nostru în secţiunea Apeluri şi Rapoarte Selecţie-Rapoarte-Rapoarte de Evaluare  sau în linkurile de mai jos:

RAPORT DE EVALUARE 6.1

RAPORT DE EVALUARE 6.3

Începând cu data de 15.10.2018, solicitanţii nemulţumiţi de rezultatele evaluării pot depune contestaţii privind eligibilitatea şi punctarea criteriilor de selecţie.

Contestaţiile se  pot depune la sediul GAL sau se trimit prin curierat cu confirmare de primire în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind rezultatul evaluării proiectului. Contestațiile se vor întocmi într-un singur exemplar şi vor fi asumate prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului în original.

Pentru mai multe informaţii privind procedura de depunere a contestaţiilor vă rugăm să consultaţi Manualul de procedură pentru evaluarea și selecția proiectelor depuse în cadrul SDL Tovishat 2014-2020.

După expirarea perioadei de depunere a contestaţiilor, se va întocmi şi aproba Raportul de Selecţie al proiectelor depuse.

Prelungire apeluri de selecţie pentru măsurile 7.3 şi 7.8

Gal Tovishat anunţă prelungirea apelurilor de selecţie pentru măsurile  7.3 şi 7.8. Informaţii detaliate privind  noua perioada de depunere le puteţi regăsi mai jos, în secţiunea Apeluri şi Rapoarte sau la numărul de telefon : 0768.607.807.

 

Prelungire 3 apel de selecție Măsura 7.3 – Sprijin pentru infrastructura de broadband

Noua Perioadă depunere proiecte: 23.04.2018 – 14.12.2018

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 40.000 Euro

Suma maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA: 40.000 Euro

Prelungire 3 apel de selecţie simplificat 7.3 Tovishat

Prelungire 3 apel de selecţie detaliat 7.3 Tovishat

 

Prelungire apel de selecție Măsura 7.8 – Investiții în infrastructura socială şi pentru integrarea minorităţilor etnice

Perioada depunere proiecte: 30.05.2018 – 05.11.2018

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 115.500 Euro

Suma maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA: 38.500 Euro

Prelungire 2 Apel de selecţie simplificat 7.8 Tovishat

Prelungire 2 Apel de selecţie detaliat 7.8 Tovishat

 

Proiectele se depun la sediul GAL Tövishát din sat Panic, Nr.1/I,Comuna Hereclean, Jud. Sălaj de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00.

Vă aşteptăm!