Măsura M 16.4

  M 16.4 – Sprijin pentru cooperare şi pieţe locale de desfacere

Asociația GAL Tovishat vă pune la dispoziție documentele necesare accesării fondurilor nerambursabile disponibile în cadrul măsurii 16.4:

Apel de selecție nr. 3 – Perioadă depunere proiecte: 29.04.2024-29.05.2024

1. Ghidul solicitantului Măsura 16.4 Tovishat final

Anexa-1-Cerere-Finantare-M 16.4

Anexa 2 -Model Contract de finantare 16.4

Anexa 3 – Fişa măsurii 16.4 – apel 3

Anexa 4 – Acte normative utile M 16.4

Anexa 5 – Model plan marketing 16.4

Anexa 6 – Acord de cooperare pentru constituire Parteneriat 16.4

ANEXA 7 – Anexa 1 lista prev la art.38 din tratatul de functionare a UE

Anexa 8 – Anexa STP din cadrul national legislativ de implementare compressed

Anexa 9 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau solicitanti

Fișa de solicitare de informații suplimentare

Fişa de verificare a conformităţii M 16.4 Tovishat

Fişa de verificare a criteriilor de selecţie M 16.4 Tovishat

Fişa de verificare a eligibilităţii proiectului M 16.4 Tovishat

Fişa de verificare pe teren

Apel de selecție nr. 2 – Perioadă depunere proiecte: 08.03.2023- 09.06.2023 22.09.2023 PRELUNGIRE 

Apel selecție nr. 1.