Prezentare microregiune

Descrierea generala a teritoriului GAL Tövishát

Teritoriul Leader Tövishát este un teritoriu omogen cu suprafaţa de 730,73 km2  şi o populaţie totală de 40.381 locuitori ([1] din care un număr de 19.712  sunt bărbaţi (48,82%) respectiv 20.669 sunt femei (51,18%). Densitatea populaţiei este de 55.3 locuitori/km2. Teritoriulse regăseşte în spaţiul eligibil Leader fiind compus din Oraşul Cehu Silvaniei şi comunele Bocşa, Coşeiu, Crişeni, Dobrin, Hereclean, Sălăţig, Sărmăşag şi Şamşud din Judeţul Sălaj respectiv comunele Bogdand, Hodod, Supur din Judeţul Satu Mare. Anexa 2 detaliază  informaţiile privind teritoriul.

Microregiunea are un climat temperat continental cu veri călduroase, ierni friguroase si  precipitaţii bogate. Temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 3,8 şi 10,4oC. Microregiunea Tövishát prezintă o vulnerabilitate medie la efectele schimbărilor climatice, cu o sensibilitate peste medie din cauza riscului de inundaţii care este peste media europeană[2].Principala caracteristică a reţelei hidrografice este relativa uniformitate a repartiţiei văilor pe întreg teritoriul(Valea Zalăului, Valea Sălajului, Valea Mineu, Valea Maja) cu o prezenţă a bălţilor şi a zonelor mici de luciu de apă pe teritoriul comunelor Sălăţig şi Sărmăşag şi a oraşului Cehu Silvaniei. De menţionat că în teritoriul Leader Tövishát nu există zone cu valoare naturală ridicată în schimb există două UAT-uri a căror suprafaţă parţială este acoperită de o arie naturală protejată Natura 2000 [3](astfel, se îndeplineşte criteriul CS 1.3) respectiv:

Judet Localitate Nume sit Cod sit Suprafaţa (km2)
Sălaj Cehu Silvaniei Cursul mijlociu al Someşului ROSPA0114 5,21
Sălaj Sălăţig Cursul mijlociu al Someşului ROSPA0114 3,27

Tabel 1 Lista zonelor Natura 2000 din teritoriul Leader Tövishát

 

În planul dezvoltării umane, un număr de 6 unităţi administrativ teritoriale au indicele IDUL mai mic de 55 (teritoriul îndeplinind astfel criteriul CS 1.2) şi sunt incluse în lista zonelor sărace, practic 52,68% din suprafaţa teritoriul este acoperit de zone sărace ([4] iar indicele mediu al teritoriului este de  55,62.

Judeţ UAT IDUL Judeţ UAT IDUL
Sălaj Coșeiu 42.5 Sălaj Dobrin 50.81
Sălaj Șamșud 51.24 Satu Mare Bogdand 48.59
Satu Mare Hodod 47.49 Satu Mare Supur 47.61

Tabel 2 Lista localităţilor sărace din teritoriul Leader Tövishát

Structura populaţiei pe etnii evidenţiază o diversitate etnică şi în mod special prezenţa numeroasă a etnicilor maghiari dar şi a etnicilor romi.

Nr. Crt Etnie Romani Maghiari Romi Germani Alte

(nedeclarată)

Total
Populatie (locuitori) 15135 22139 2193 41 873 40381
% 37.5% 54.8% 5.4% 0.1% 2.2% 100.0%

Tabel 3 Structura populaţiei pe etnii[5] în teritoriul Leader Tövishát

[1] Rezultate finale ale Recensământului Populaţiei 2011 www.recensamantromania.ro

[2] Studiu DG Regio2 – www.nord-vest.ro

[3]Lista ariilor natural protejate NATURA 2000 – Situri de importanță comunitară (SCI) madr.ro

[4] Lista UAT-urilor cu valori IDUL www.madr.ro

[5] Recensamant 2011 – Populatia stabila dupa etnie  – judete, municipii, orase, comune