Structura organizatorică

Structura organizatorică  GAL Tovishat este formată  din:

  • aparatul decizional şi
  • aparatul executiv.

Conform art. 20 din OG nr. 26/2000  cu privire la asociaţii şi fundaţii, referitor la Organizarea şi funcţionarea Asociaţiei organele  decizionale ale acesteia sunt:

  1. Adunarea Generală a Asociaţiilor
  2. Consiliul director
  3. Cenzorul

La acestea se adaugă:

  1. Comitetul de selecţie
  2. Comitetul de soluţionare contestaţii