Măsura M 7.8

Măsura 7.8 – Investiţii în infrastructura socială şi pentru integrarea minorităţilor etnice

Apel de selecţie nr.2

Ghidul solicitantului Măsura 7.8 Tovishat apel 2

Anexa 1 Cerere de finanţare-M 7.8

Anexa 2.1 – Studiu de fezabilitate HG 28

Anexa 2.2 – Studiu de fezabilitate HG 907

Anexa 2.3 – Memoriu Justificativ

Anexa 3 Recomandări analiză cost-beneficiu.doc

Anexa 4 Contract de Finanţare

Anexa 5 Fişa măsurii 7.8

Anexa 7 Model Hotărâre consiliu local privind implementare proiect

Anexa 8 Declaraţie privind asigurarea sustenabilităţii proiectului

Anexa 9 Ponderea populaţiei de etnie romă din teritoriul GAL Tovishat- apel 2

Anexa 10 Declaraţie pe propria răspundere privind cofinanţarea proiectului

Anexa 11 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanţării private

Anexa 12- Declaraţia pe propria răspundere privind acreditarea (licenţierea) serviciilor sociale

Anexa 13 Declaraţie pe Propria Răspundere a beneficiarului de Raportare către GAL Tovishat

Anexa 14 Declaratie încadrare în categoria de micro întreprindere şi întreprindere mică (1)

Anexa 15 Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria firme în dificultate

Fişa de verificare a conformităţii M 7.8 Tovishat

Fişa de verificare a eligibilităţii proiectului M 7.8 Tovishat

Fişa de verificare a criteriilor de selecţie M7.8 Tovishat -apel 2

Fișa de solicitare de informații suplimentare

Fişa de verificare pe teren

Apel de selecţie nr.1 – Sesiune închisă în data de 05.11.2018

Ghidul solicitantului Măsura 7.8 Tovishat

Anexa 1 Cerere de finanţare-M 7.8

Anexa 2.1 – Studiu de fezabilitate HG 28

Anexa 2.2 – Studiu de fezabilitate HG 907

Anexa 2.3 – Memoriu Justificativ

Anexa 3 Recomandări analiză cost-beneficiu.doc

Anexa 4 Contract de Finanţare

Anexa 5 Fişa măsurii 7.8

Anexa 6 Rezultate finale recensământ populaţie 2011 Tabelul nr.3

Anexa 7 Model Hotărâre consiliu local privind implementare proiect

Anexa 8 Declaraţie privind asigurarea sustenabilităţii proiectului

Anexa 9 Ponderea populaţiei de etnie romă din teritoriul GAL Tovishat

Anexa 10 Declaraţie pe propria răspundere privind cofinanţarea proiectului

Anexa 11 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanţării private

Anexa 12- Declaraţia pe propria răspundere privind acreditarea (licenţierea) serviciilor sociale

Anexa 13 Declaraţie pe Propria Răspundere a beneficiarului de Raportare către GAL Tovishat

Anexa 14 Declaratie încadrare în categoria de micro întreprindere şi întreprindere mică (1)

Anexa 15 Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria firme în dificultate

Fişa de verificare a conformităţii M 7.8 Tovishat

Fişa de verificare a eligibilităţii proiectului M 7.8 Tovishat

Fişa de verificare a criteriilor de selecţie M7.8 Tovishat

Fișa de solicitare de informații suplimentare

Fişa de verificare pe teren