Măsura M 7.2

Măsura 7.2 – Investiţii pentru comunitate  şi promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

Apel de selecție nr. 6 – Închisă în data de 26.05.2023

Apel de selecție nr.5 – Sesiune închisă în data de 05.12.2022

Ghidul solicitantului Măsura 7.2

Apel de selecţie nr.4  Sesiune închisă în data de : 28.02.2022

Ghidul solicitantului Măsura 7.2 Tovishat 2021

Anexa 1-Cerere d -finanţare 7.2 GAL Tovishat

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate

Anexa 3 Memoriu Justificativ beneficiari publici

Anexa 4 Recomandări analiză cost-beneficiu

Anexa_5_Contract_de_Finantare

Anexa 6- Fisa măsurii M 7.2

Anexa 7 Rezultate finale recensământ populaţie 2011 Tabelul nr.3

Anexa 8 Lista-UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzatoare

Anexa 9 Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat

Anexa 10 Model Hotărâre consiliu local privind implementare proiect

Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate

Anexa 12 Declaraţie pe Propria Răspundere a beneficiarului de Raportare către GAL Tovishat

Fișa de solicitare de informații suplimentare

Fişa de verificare a conformităţii M 7.2 Tovishat

Fişa de verificare a criteriilor de selecţie M7.2 Tovishat

Fişa de verificare a eligibilităţii proiectului M 7.2 Tovishat

Fişa de verificare pe teren

Apel de selecţie nr.3 Sesiune închisă în data de 14.09.2018

Ghidul solicitantului Măsura 7.2 Tovishat 06.2018

Anexa 1-Cerere d -finanţare 7.2 GAL Tovishat

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate

Anexa 3 Memoriu Justificativ beneficiari publici

Anexa 4 Recomandări analiză cost-beneficiu

Anexa 5 Contract de Finanţare

Anexa 6 – Fişa măsurii 7.2

Anexa 7 Rezultate finale recensământ populaţie 2011 Tabelul nr.3

Anexa 8 Lista-UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzatoare

Anexa 9 Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat (1)

Anexa 10 Model Hotărâre consiliu local privind implementare proiect

Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate

Anexa 12 Declaraţie pe Propria Răspundere a beneficiarului de Raportare către GAL Tovishat

Fişa de verificare a conformităţii M 7.2 Tovishat

Fişa de verificare a eligibilităţii proiectului M 7.2 Tovishat

Fișa de solicitare de informații suplimentare

Fişa de verificare a criteriilor de selecţie M7.2 Tovishat

Fişa de verificare pe teren

Apel de selecţie nr.2 Sesiune închisă în data de 09.03.2018

Documente necesare pentru întocmirea Cererii de finanţare pentru apelul de selecţie nr.2

Ghidul solicitantului M 7.2-Tovishat

Anexa-1-Cerere-de-finantare-7.2-GAL-Tovishat

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate

Anexa 3 Memoriu Justificativ beneficiari publici

Anexa 4 Recomandări analiză cost-beneficiu

Anexa 5 Contract de Finanţare

Anexa 6 Fişa măsurii 7.2

Anexa 7 Rezultate finale recensământ populaţie 2011 Tabelul nr.3

Anexa 8 Lista-UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzatoare

Anexa 9 Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat (1)

Anexa 10 Model Hotărâre consiliu local privind implementare proiect

Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate

Anexa 12 Declaraţie pe Propria Răspundere a beneficiarului de Raportare către GAL Tovishat

Fişa de verificare a conformităţii M 7.2 Tovishat

Fişa-de-verificare-a-eligibilităţii-proiectului-M-7.2-Tovishat

Fişa de verificare a criteriilor de selecţie M7.2 Tovishat

Fișa de solicitare de informații suplimentare

Fişa de verificare pe teren

Apel de selecţie nr.1- sesiune închisă în data de 13.10.2017

Documente necesare pentru întocmirea Cererii de finanţare pentru apelul de selecţie nr.1

Ghidul solicitantului Măsura 7.2 Tovishat

Anexa 1 Cerere de Finanţare 7.2 Tovishat

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate

Anexa 3 Memoriu Justificativ beneficiari publici

Anexa 4 Recomandări analiză cost-beneficiu

Anexa 5 Contract de Finanţare

Anexa 6 Fişa măsurii 7.2 Tovishat

Anexa 7 Rezultate finale recensământ populaţie 2011 Tabelul nr.3

Anexa 8 Lista-UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzatoare

Anexa 9 Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat

Anexa 10 Model Hotărâre consiliu local privind implementare proiect

Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate

Anexa 12 Declaraţie pe Propria Răspundere a beneficiarului de Raportare către GAL Tovishat

Fişa de verificare a conformităţii M 7.2 Tovishat

Fişa de verificare a eligibilităţii proiectului M 7.2 Tovishat

Fişa de verificare a criteriilor de selecţie M7.2 Tovishat

Fișa de solicitare de informații suplimentare

Fişa de verificare pe teren