Membrii GAL

1.   Descrierea partenerilor publici

Teritoriul acoperit de parteneriat se regăseşte în spaţiul eligibil Leader şi este un teritoriu coerent reprezentat de 11 comune (comunele Bocşa, Crişeni, Coşeiu, Dobrin, Hereclean, Sălăţig, Sărmăşag, Şamşud şi Judeţul Sălaj şi comunele Bogdand, Hodod şi Supur din Judeţul Satu Mare) şi Oraşul Cehu Silvaniei din Judeţul Sălaj cu populaţie de 7214 locuitori.

Principalele motive pentru care aceste UAT-uri au aderat la parteneriat sunt următoarele:

  • Problematica socio-economică cu care se confruntă cele 12 UAT-uri este asemănătoare, teritoriul este relativ mic, coeziv şi omogen din punct de vedere social iar punctele locale forte şi slabe, riscurile, oportunităţile şi potenţialul endogen sunt comune;
  • Există numeroase tradiţii comune, o identitate locală comună caracterizată de prezenţa majoritară a etnicilor  maghiari, nevoile şi problemele comunităţilor sunt asemănătoare iar abordarea lor în mod unitar poate duce la o rezolvare mai eficientă şi la identificarea unor soluţii inovatoare.
  • Parteneriatul permite adaptarea mai riguroasă a acţiunilor la nevoile reale şi reducerea costurilor privind implementarea unor proiecte.
  • Parteneriatul oferă posibilitatea utilizării know-how-ului si a managementului privat in cadrul proiectelor publice precum şi o eficienţă crescută in dezvoltarea proiectelor.
  • Parteneriatul cu societatea civilă contribuie la o mai bună cunoaştere a nevoilor comunităţii şi la identificarea unor soluţii care să aibă o largă acceptare în rândul cetăţenilor.

2.   Descrierea partenerilor privaţi

Un număr de 28 parteneri privaţi reprezintă mediul economic format din societăţi comerciale, intreprinderi individuale, persoane fizice autorizate şi persoane fizice individuale (liber profesionişti). Domeniile de activitate ale acestora acoperă majoritatea domeniilor de interes şi cu tradiţie în teritoriu, astfel structura pe domenii de activitate a agenţilor economici este următoarea: 18% construcţii, 14% turism, 18% alte servici inclusiv medicale, 11% producţie, 11% comerţ, 18% apicultori, 10 alţi fermieri (viticultori, crescători de ovine etc). Toate aceste organizaţii sunt interesate de implicarea în cadrul parteneriatului deoarece pot contribui la :

  • o analiză a nevoilor şi problemelor la nivelul partenerilor privaţi şi la stabilirea priorităţilor de dezvoltare în funcţie de acestea;
  • luarea unor decizii care să ducă la un creşterea numărului locurilor de muncă, la creşterea veniturilor populaţiei, la conditii de viata mai bune, la oameni mai impliniti în comunitate;
  • o mai bună relaţionare între agenţii din comunitate pentru  integrarea acţiunilor din  diferite sectoare de activitate precum şi pentru transferul inovaţiilor, dezvoltarea de cunoştinţe şi  găsirea de soluţii noi la problemele comunităţii;
  • o capacitate sporită de preluare de către parteneriat a unor responsabilităţi manageriale (de exemplu selectarea proiectelor, monitorizarea,evaluarea şi controlul acestora).

3.   Descrierea partenerilor din societatea civilă

Un număr de 16 parteneri reprezintă societatea civilă formată din fundaţii şi asociaţii. Participarea lor în cadrul parteneriatului are ca scop identificarea de soluţii comune la problemele sociale, de mediu şi de dezvoltare durabilă a comunităţii, reprezentarea intereselor societăţii civile în cadrul parteneriatului, participarea societătii civile la elaborarea deciziilor care o privesc direct cu impact asupra calităţii vieţii cetăţenilor.

Practic în parteneriat sunt prezente organizaţii care activează în domeniul serviciilor sociale, a integrării minorităţilor etnice în general şi a romilor in special (Fundaţia de Binefacere Timotheus, Asociaţia Apiromi, Asociaţia Culturală Pro Com Şamşud, Asociaţia Culturală Pro Sărmăşag, Asociaţia Pro Archid), al reprezentării tinerilor (Asociaţia Culturală Pro Sărmăşag, Asociaţia Culturală Pro Com Şamşud, Asociaţia Consiliul Tinerilor din Sărmăşag, Asociaţia Pro Archid,  Asociaţia SOS Sărmăşag), reprezentării femeilor (Asociaţia Apiromi), protecţia mediului (Asociaţia Consiliul Tinerilor din Sărmăşag, Asociaţia Culturală Pro Sărmăşag, Asociaţia Culturală Pro Com Şamşud, Asociaţia Pro Archid). In mod special, sectorul ong reprezintă şi domenii relevante pentru teritoriu  cum sunt producătorii apicoli, crescătorii de animale în special cei de ovine (Asociaţia Apiromi pentru apicultori şi crescătorii de animale prin Asociaţia Crescătorilor de Ovine din Hodod).