Monthly Archive: October 2020

Raport de evaluare măsura 6.4 – Apel de selecție nr. 3

În data de 29.10.2020 a fost aprobat  Raportul de Evaluare pentru măsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole – aferentă sesiunii de depunere nr. 3 desfășurate în perioada 28.09.2020 – 16.10.2020.

Raportul de evaluare este diponibil pe site-ul nostru în secţiunea Apeluri şi Rapoarte Selecţie-Rapoarte-Rapoarte de Evaluare  sau în linkul de mai jos:

Începând cu data de 30.10.2020, solicitanţii nemulţumiţi de rezultatele evaluării pot depune contestaţii privind eligibilitatea şi punctarea criteriilor de selecţie.

Contestaţiile se  pot depune la sediul GAL sau se trimit prin curierat cu confirmare de primire în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind rezultatul evaluării proiectului. Contestațiile se vor întocmi într-un singur exemplar şi vor fi asumate prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului în original.

Vă mulțumim!

Deschidere apel de selecție nr.2 pentru Măsura 7.3 – Investiții în infrastructura de broadband

Gal Tovishat anunţă deschiderea apelului de selecţie nr. 2 pentru măsura  7.3. Informaţii detaliate privind  perioada de depunere le puteţi regăsi mai jos, în secţiunea Apeluri şi Rapoarte sau la numărul de telefon : 0768.607.807.

Perioadă depunere proiecte : 08.10.2020 – 19.11.2020

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 40.000 Euro

Ghidul solicitantului pentru măsura 7.3 și documentele anexă aferente depunerii proiectului le puteți găsi accesând secțiunea Măsuri din cadrul site-ului : https://galtovishat.ro/index.php/masura-m-7-3/

Proiectele se depun la sediul GAL Tövishát din sat Panic, Nr.1/S, Comuna Hereclean, Jud. Sălaj de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00.

Vă aşteptăm!