Animare teritoriu 2017

Pentru desfăşurarea activităţii de animare au fost realizate şi publicate anunţuri pe site-ul www.galtovishat.ro şi pe pagina de Facebook a asociaţiei cu scopul informării populaţiei din microregiune despre stadiul implementării SDL, anunţarea deschiderii apelurilor de selecţie, dar şi   locaţia, ora şi tematica acţiunilor de promovare şi informare desfăşurate.

De asemenea, au fost realizate materiale de informare pentru distribuirea acestora primăriilor, liderilor locali, locuitorilor teritoriului Tovishat şi participanţilor la întâlnirile de animare. Astfel au fost achiziţionate broşuri, pliante, flyere, afişe, pixuri personalizate, stikuri personalizate, plăcuţe informative pentru sediul GAL şi bannere pentru cortul folosit în acţiunile pe teren.

Localizarea activităţilor a fost pe teritoriul GAL Tovishat în toate UAT-urile partenere.