Monthly Archive: May 2022

Rezultate finale Concurs planuri de afaceri

Suntem bucuroși să vă anunțăm de publicarea Raportului Final aferent Concursului de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului “Implementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat” conform Activității A7 – Susținerea antreprenoriatului social și a ocupării pe cont propriu, Subactivitatea  SA7.1 – Evaluarea și selecția planurilor de  afaceri.

În cadrul activității au fost depuse 12 planuri de afaceri și au fost selectate pentru finanțare 10 proiecte cu o valoare totală în valoare de 484.350 lei.

Lista finală cu planurile de afaceri câștigătoare și Lista de rezervă este disponibilă pe site-ul liderului de proiect în cadrul secțiunii PROIECT POCU 5.2 – Concurs Planuri de Afaceri.

Asociația Grup de Acțiune Locală Tovishat împreună cu partenerii, Asociația Apiromi și Ascendo SRL vă mulțumește pentru interes și pentru efortul depus!

ANUNȚ EVALUARE CONCURS PLANURI DE AFACERI

Asociația Grup de Acțiune Locală Tovishat împreună cu partenerii, Asociația Apiromi și Ascendo SRL anunță publicarea Raportului de evaluare privind Concursul de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului “Implementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat” Cod MySMIS 140896 conform Activității A7 – Susținerea antreprenoriatului social și a ocupării pe cont propriu, Subactivitatea  SA7.1 – Evaluarea și selecția planurilor de  afaceri

Lista intermediară este disponibilă pe site-ul liderului de proiect în cadrul secțiunii PROIECT POCU 5.2 – Concurs Planuri de Afaceri.

Persoanele care au depus Planuri de Afaceri în cadrul proiectului vor avea dreptul de a formula o singură contestație împotriva punctajului primit în perioada semnalată în Calendarul de activități : 23.05. 2022 ora 8:00 –  24.05. 2022 ora 16 :00.

 Contestațiile depuse după expirarea termenului de contestare nu vor face obiectul soluționării de către Comisia de soluționare a contestațiilor.

Contestațiile se depun la sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Tovishat, sat Panic, nr.1/S, comuna Hereclean, judeţul Sălaj, între orele 8:00-16:00 în zilele menționate în calendarul de activități, în atenția managerului de proiect.

Ghidul solicitantului Măsura 1.3 –CONSULTATIV

Grupul de Acţiune Locală Tövishát vă pune la dispoziție Ghidul solicitantului pentru Măsura  1.3 – Activități de informare și formare online varianta CONSULTATIVĂ pentru lansarea apelului de selecție nr.1

Așteptăm sugestiile Dumneavostră pe adresa noastră de e-mail: galtovishat@gmail.com sau la numărul de telefon: 0768.607.807

Solicitanții eligibili pentru Măsura 1.3 :

Beneficiari direcţi:

 Entităţi publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților care aplică individual sau în parteneriat cu entități publice sau private ca de exemplu: instituții de învățământ, asociații profesionale, institute de cercetare, institute și stațiuni de cercetare etc. și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.

Beneficiari indirecţi (grup ţintă):

Tinerii fermieri, fermierii-persoanele fizice din teritoriul acoperit de parteneriatul LEADER, care activează în fermele mici și beneficiarii de sprijin ai măsurilor 6.1, 6.3 , 3.1, 9.1, 16.4  finanţate prin SDL LEADER Tövishát, angajaţi din intreprinderi active în teritoriul  Tövishát.

Inntreprinzători şi angajaţi din intreprinderi de pe teritoriul Leader Tovishat şi beneficiarii de sprijin ai măsurilor M6.2 şi M6.4.

Participarea în cadrul acțiunilor de informare şi formare online  va fi gratuită.

Aria de aplicabilitate a măsurii 1.3 este teritoriul acoperit de Asociația Grup De Acțiune Locală Tövishát. Teritoriul se regăseşte în spaţiul eligibil Leader fiind compus din Oraşul Cehu Silvaniei şi comunele Bocşa, Coşeiu, Crişeni, Dobrin, Hereclean, Sălăţig, Sărmăşag şi Şamşud din Judeţul Sălaj respectiv comunele Bogdand, Hodod, Supur din Judeţul Satu Mare.

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 11.957,78Euro

Suma maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA:  11.957,78Euro

Tipuri de operațiuni eligibile:

Măsura sprijină acţiunile de informare şi formare online pentru grupul ţintă aparţinând teritoriului LEADER Tövishát.

Cheltuieli eligibile:

Pentru Cap I:

– Cheltuielile cu onorariile experţilor solicitantului/solicitantului și partenerilor (inclusiv cheltuieli salariale, cuprinzând contribuțiile angajatorului și angajatului,  pentru experți formatori, experti IT, etc. ce vor elabora şi implementa programele de formare si informare online);

– Cheltuieli pentru realizarea platformei online de informare şi formare

– Cheltuieli pentru achiziţionarea domeniului platformei şi pentru găzduirea platformei IT de informare şi formare

– Cheltuieli administrative

Pentru Cap II:

– cheltuieli pentru servicii de traducere și interpretare;

– cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea acțiunilor în cadrul proiectului;

– cheltuieli cu aplicații software adecvate activității descrise în proiect;

– cheltuieli cu materiale de informare și promovare utilizate în acțiunile proiectului (broșuri, banner, inclusiv pagină web, materiale audio și video, promovare platită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, etc);

– cheltuieli cu plata auditorului;

– alte cheltuieli pentru derularea proiectului (cheltuieli poștale/ de curierat, cheltuieli de telefonie).