Ghidul solicitantului Măsura 1.3 –CONSULTATIV

Grupul de Acţiune Locală Tövishát vă pune la dispoziție Ghidul solicitantului pentru Măsura  1.3 – Activități de informare și formare online varianta CONSULTATIVĂ pentru lansarea apelului de selecție nr.1

Așteptăm sugestiile Dumneavostră pe adresa noastră de e-mail: galtovishat@gmail.com sau la numărul de telefon: 0768.607.807

Solicitanții eligibili pentru Măsura 1.3 :

Beneficiari direcţi:

 Entităţi publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților care aplică individual sau în parteneriat cu entități publice sau private ca de exemplu: instituții de învățământ, asociații profesionale, institute de cercetare, institute și stațiuni de cercetare etc. și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.

Beneficiari indirecţi (grup ţintă):

Tinerii fermieri, fermierii-persoanele fizice din teritoriul acoperit de parteneriatul LEADER, care activează în fermele mici și beneficiarii de sprijin ai măsurilor 6.1, 6.3 , 3.1, 9.1, 16.4  finanţate prin SDL LEADER Tövishát, angajaţi din intreprinderi active în teritoriul  Tövishát.

Inntreprinzători şi angajaţi din intreprinderi de pe teritoriul Leader Tovishat şi beneficiarii de sprijin ai măsurilor M6.2 şi M6.4.

Participarea în cadrul acțiunilor de informare şi formare online  va fi gratuită.

Aria de aplicabilitate a măsurii 1.3 este teritoriul acoperit de Asociația Grup De Acțiune Locală Tövishát. Teritoriul se regăseşte în spaţiul eligibil Leader fiind compus din Oraşul Cehu Silvaniei şi comunele Bocşa, Coşeiu, Crişeni, Dobrin, Hereclean, Sălăţig, Sărmăşag şi Şamşud din Judeţul Sălaj respectiv comunele Bogdand, Hodod, Supur din Judeţul Satu Mare.

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 11.957,78Euro

Suma maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA:  11.957,78Euro

Tipuri de operațiuni eligibile:

Măsura sprijină acţiunile de informare şi formare online pentru grupul ţintă aparţinând teritoriului LEADER Tövishát.

Cheltuieli eligibile:

Pentru Cap I:

– Cheltuielile cu onorariile experţilor solicitantului/solicitantului și partenerilor (inclusiv cheltuieli salariale, cuprinzând contribuțiile angajatorului și angajatului,  pentru experți formatori, experti IT, etc. ce vor elabora şi implementa programele de formare si informare online);

– Cheltuieli pentru realizarea platformei online de informare şi formare

– Cheltuieli pentru achiziţionarea domeniului platformei şi pentru găzduirea platformei IT de informare şi formare

– Cheltuieli administrative

Pentru Cap II:

– cheltuieli pentru servicii de traducere și interpretare;

– cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea acțiunilor în cadrul proiectului;

– cheltuieli cu aplicații software adecvate activității descrise în proiect;

– cheltuieli cu materiale de informare și promovare utilizate în acțiunile proiectului (broșuri, banner, inclusiv pagină web, materiale audio și video, promovare platită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, etc);

– cheltuieli cu plata auditorului;

– alte cheltuieli pentru derularea proiectului (cheltuieli poștale/ de curierat, cheltuieli de telefonie).