Monthly Archive: September 2019

Raport de selecţie Măsura 7.8- apel 2

Gal Tovishat a aprobat ieri,10.09.2019, în cadrul întrunirii Comitetului de Selecţie, Raportul de selecţie pentru măsura:

Măsura 7.8 – Investiții în infrastructura socială şi pentru integrarea minorităţilor etnice

La şedinţă au fost prezenţi şi doi reprezentanţi ai Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţean Satu Mare în calitate de observatori.

A fost selectat pentru finanţare un 1 proiect cu o valoare totală a sprijinului acordat de 199.991 euro. Proiectul are ca scop construirea unei cantine sociale în teritoriul Tovishat.

Cantina socială va avea o suprafaţă construită şi desfăşurată de 414,70 mp şi va avea dimensiunile în plan de 30.89 m x 12.94 m. Clădirea va avea urmatoarele elemente constitutive: sală mese, grupuri sanitare, depozite şi bucătărie.

Numărul populaţiei nete deservite prin proiect este 55 persoane din care 3 persoane de etnie romă.

Raportul de selecţie poate fi găsit accesând meniul : Apeluri şi Rapoarte Selecţie, secţiunea Rapoarte – Rapoarte de selecţie