Metodologie selecție grup țintă

În această secțiune vă este pusă la dispoziție Metodologia de selecție a grupului țintă și anexele aferente pentru proiectul Implementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat.

Având în vedere că în luna August 2021 Partenerul 2 din cadrul proiectului a fost înlocuit, Metodologia de selecție a suferit unele modificări de formă prin schimbarea numelui fostului partener cu cel al noului partener și schimbarea siglei Partenerului 2. Astfel, mai jos este pusă la dispoziție Metodologia de selecție, versiunea 2 – August 2021:

Pentru mai multe detalii privind metodologia de selecție vă rugăm să ne contactați prin următoarele mijloace:

Telefon:

0746.695.241 – Chiș Florin – Expert Grup Țintă

0765.788.855- Erdei Ștefan (Istvan) Coordonator P1

E-mail:

recrutaretovishat@gmail.com

Facebook: Tovishat Social