Monthly Archive: July 2023

Raport de selecție M 7.2 – Apel de selecție nr. 6

Gal Tovishat a aprobat joi, 20.07.2023, în cadrul întrunirii Comitetului de Selecţie, Raportul de selecţie pentru Măsura 7.2 – Investiții pentru comunitate și promovarea utilizării energiei din surse regenerabile – aferentă sesiunii de depunere nr. 6 desfășurate în perioada 08.03.2023 – 26.05.2023.La şedinţă au fost prezenţi şi doi reprezentanţi ai Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţean Satu Mare în calitate de observatori.

Au fost selectate pentru finanţare două proiecte cu o valoare totală a sprijinului acordat de 59.394,69 euro.

Raportul de selecţie poate fi găsit accesând meniul : Apeluri şi Rapoarte Selecţie, secţiunea Rapoarte – Rapoarte de selecţie

Raport de evaluare M 7.2 – apel de selecție nr. 6

În data de 10.07.2023 a fost aprobat Raportul de Evaluare pentru măsura 7.2 – Investiții pentru comunitate și promovarea utilizării energiei din surse regenerabile – aferentă sesiunii de depunere nr.6 desfășurate în perioada 03.08.2023 – 26.05.2023.

Raportul de evaluare este diponibil pe site-ul nostru în secţiunea Apeluri şi Rapoarte Selecţie-Rapoarte-Rapoarte de Evaluare.

Contestaţiile se pot depune la sediul GAL sau se trimit prin curierat cu confirmare de primire în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind rezultatul evaluării proiectului. Contestațiile se vor întocmi într-un singur exemplar şi vor fi asumate prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului în original.

Vă mulțumim!