Raport de evaluare M 7.2 – apel de selecție nr. 6

În data de 10.07.2023 a fost aprobat Raportul de Evaluare pentru măsura 7.2 – Investiții pentru comunitate și promovarea utilizării energiei din surse regenerabile – aferentă sesiunii de depunere nr.6 desfășurate în perioada 03.08.2023 – 26.05.2023.

Raportul de evaluare este diponibil pe site-ul nostru în secţiunea Apeluri şi Rapoarte Selecţie-Rapoarte-Rapoarte de Evaluare.

Contestaţiile se pot depune la sediul GAL sau se trimit prin curierat cu confirmare de primire în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind rezultatul evaluării proiectului. Contestațiile se vor întocmi într-un singur exemplar şi vor fi asumate prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului în original.

Vă mulțumim!