Măsura 7.2

 1. Beneficiar: Comuna Bocșa
  Proiect : Achiziţie utilaj pentru gospodărire comunală în comuna Bocşa
  Prin proiect, beneficiarul a achiziționat un buldoexcavator cu care s-a dotat ,,Compartimentul public de gospodărie comunală’’ al comunei Bocșa.
  Prin dotarea compartimentului se vor putea desfășura următoarele activități în interesul comunității locale:
  • Decolmatarea șanțurilor și întreținerea drumurilor comunale
  • Decolmatarea șanțurilor și întreținerea drumurilor vicinale
  • Decolmatarea șanțurilor și întreținerea străzilor din comuna Bocșa
  • Decolmatarea podurilor și podețelor
  • Întreținerea văilor principale comunale
  • Decolmatarea fântânilor publice

2. Beneficiar: Comuna Supur
Proiect : ,,Achiziţionarea unui utilaj multifuncţional cu accesorii pentru comuna Supur, judeţul Satu Mare’’ Prin proiect beneficiarul a achiziționat un buldoexcavator cu accesorii: cupa 300 mm, cupa taluzare, instalație hidraulică pentru tocător vegetație, tocător vegetație, kit de furci pentru cupa multifuncțională. În prezent,  cu ajutorul acestui utilaj se pot realiza următoarele activități:

-întreținerea spațiilor publice (spații verzi, sanțuri, drumuri, piețe etc.)

-lucrări de dezăpezire

-intervenții în cazul situațiilor de urgență: incendii, inundații, alunecări de teren, etc.