Obiective și activități

Obiectivul general al proiectului: reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori din teritoriul acoperit de SDL a GAL Tovishat

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1 – Reducerea excluziunii sociale în comunitățile marginalizare aferente SDL prin furnizarea de servicii integrate pentru 250 de persoane în risc de saracie sau excluziune socială din arealul SDL Tovishat pe o perioadă de 24 luni.

OS2 – Reducerea numărului de persoane aflate în pericol de sarăcie prin oferirea de servicii de consiliere profesională și consultanță pentru înființarea de întreprinderi, furnizarea de cursuri de formare profesională: Competențe Informatice, Bucătar, Agent de securitate, Manichurist – pedichurist și Brutar, respectiv prin organizarea unei scheme de antreprenoriat și finantarea a 10 întreprinderi prin oferirea de micro-granturi.