Întâlniri de promovare şi informare

Au fost organizate  întâlniri  de promovare şi informare în comunele care fac parte din teritoriul GAL. Pentru promovarea acestor acţiuni au fost contactate primăriile şi liderii locali din teritoriu, au fost publicate anunţuri pe pagina web a Asociaţiei şi pe pagina de Facebook şi au fost amplasate afişe în cadrul UAT-urilor.

 

21.06.2017 : locul de desfăşurare: primăria Hereclean, număr de participanţi : 16, teritoriul acoperit: localităţile comunei Hereclean, durata planificată: 90 minute (între orele 9:00-10:30)

21.06.2017 : locul de desfăşurare: căminul cultural Coşeiu, număr de participanţi : 14, teritoriul acoperit: localităţile comunei Coşeiu, durata planificată: 90 minute (între orele 11:00-12:30)

21.06.2017 : locul de desfăşurare: biblioteca Bocşa, număr de participanţi : 11, teritoriul acoperit: localităţile comunei Bocşa, durata planificată: 90 minute (între orele 13:00-14:30)

22.06.2017 : locul de desfăşurare: grădiniţa Dobrin, număr de participanţi : 12, teritoriul acoperit: localităţile comunei Dobrin, durata planificată: 90 minute (între orele 10:00-11:30)

22.06.2017 : locul de desfăşurare: primăria Cehu Silvaniei, număr de participanţi : 15, teritoriul acoperit: localităţile aparţinătoare oraşului Cehu Silvaniei, durata planificată: 90 minute (între orele 12:00-13:30)

22.06.2017 : locul de desfăşurare: primăria Crişeni, număr de participanţi : 12, teritoriul acoperit: localităţile comunei Crişeni, durata planificată: 90 minute (între orele 14:00-15:30)

23.06.2017 : locul de desfăşurare: primăria Sărmăşag, număr de participanţi : 14, teritoriul acoperit: localităţile comunei Sărmăşag, durata planificată: 90 minute (între orele 10:00-11:30)

23.06.2017 : locul de desfăşurare: primăria Şamşud, număr de participanţi : 9, teritoriul acoperit: localităţile comunei Şamşud, durata planificată: 90 minute (între orele 12:00-13:30)

26.06.2017 : locul de desfăşurare: primăria Hodod, număr de participanţi : 14, teritoriul acoperit: localităţile comunei Hodod, durata planificată: 90 minute (între orele 09:00-10:30)

26.06.2017 : locul de desfăşurare: primăria Bogdand, număr de participanţi : 11, teritoriul acoperit: localităţile comunei Bogdand, durata planificată: 90 minute (între orele 11:00-12:30)

26.06.2017 : locul de desfăşurare: primăria Supur, număr de participanţi : 9, teritoriul acoperit: localităţile comunei Supur, durata planificată: 90 minute (între orele 13:00-14:30)

27.06.2017 :  nlocul de desfăşurare: primăria Sălăţig, număr de participanţi : 10, teritoriul acoperit: localităţile comunei Sălăţig, durata planificată: 90 minute (între orele 11:00-12:30).