Calendarul estimativ al lansării apelurilor de selecție

CALENDARUL ESTIMATIV AL LANSĂRILOR APELURILOR DE SELECȚIE PENTRU MĂSURILE DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI „ TÖVISHÁT

 

Nr. crt Măsura Perioada estimată Suma alocată
1. Masura 7.2 Investitii pentru comunitate si energie din surse regenerabile IUNIE 2017 680,425.83

 

2. Masura 6.2 Sprijin pentru demararea de activitati non-agricole IUNIE 2017 280,000.00

 

3. Masura 6.4 Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole IUNIE 2017 471,126.54

 

4. Masura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri IULIE 2017 120,000.00

 

5. Masura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici IULIE 2017 118,708.88

 

6. Masura 7.3 Sprijin pentru infrastructura de banda larga IULIE 2017 40,000.00

 

7. Masura 7.8 Investitii in infrastructura sociala si pentru integrarea minoritatilor etnice IULIE 2017 115,500.00

 

8. Masura 1.3 Activitati de informare si formare online AUGUST 2017 24,015.56
9. Masura 3.1 Spijin pentru participarea pentru prima data la sistemele de calitate AUGUST 2017  

13,599.18

 

10. Masura 9.1 Infiintarea de grupuri si organizatii de producatori in agricultura AUGUST 2017 8,680.32

 

11. Masura 16.4 Sprjin pentru cooperare si piete locale de desfacere AUGUST 2017 28,934.41

 

12. Masura 1.1 Formare profesionala si actiuni pentru dobandirea de competente SEPTEMBRIE 2017 13,020.48