Descrierea proiectului

În cadrul prezentului proiect, grupul țintă este alcătuit din 250 de persoane din diverse categorii de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socialăexistente în comunitățile marginalizatedin cadrul teritoriilor vizate de Strategia de dezvoltare locală Tovishat finanțată prin măsura 19 LEADER din PNDR 2014-2020.

Prezentul proiect își propune prin activitățile desfășurate reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială prin furnizarea de servicii integrate pentru 250 de persoane constând în :

  • Acordarea de asistență juridică pentru obținerea de drepturi sociale
  • Acordarea unei mese calde pe zi timp de aproximativ 20 de zile pe lună pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din cadrul teritoriului vizat de SDL GAL Tovishat care alcătuiesc grupul țintă prin intermediul cantinei sociale construite de Asociația GAL Tovishat.
  • Furnizarea serviciilor de informare și consiliere profesională prin acordarea de servicii  persoanelor selectate din grupul țintă care au ca scop: a) furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor; b) evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale; c) dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în cautarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acesta a deciziei privind propria cariera; d) instruirea în metode si tehnici de cautare a unui loc de muncă
  • Furnizarea de cursuri de formare profesională pentru 126 persoane din grupul țintă prin desfășurarea cursurilor de competențe informatice (28 persoane), bucătar (42 persoane), agent de securitate (28 persoane), manichurist – pedichurist(28 persoane), brutar (28 persoane)
  • Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță antreprenorială pentru înființarea de întreprinderi prin diseminarea unor cunoștințe privind infiintarea unei intreprinderi, forme de organizare și legislație specifică, aspecte de management ale afacerii și sprijinirea participanților în elaborarea unui plan de afaceri
  • Acordarea a 10 granturi a câte 10.000 de euro destinate tinerilor si adulților din comunitați defavorizate social din teritoriul GAL Tovishat pentru implementarea unor planuri de afaceri