Comunicare și Evenimente

În luna aprilie am început distribuirea pachetelor alimentare neperisabile pentru a doua tură de 125 de beneficiari selectați din Grup Țintă.

În data de 01.02.2023 a avut loc examenul pentru absolvirea cursului de Manichurist – pedichurist pentru Grupa 2, în localitatea Bogdand, județul Satu Mare. Au absolvit cursul 24 persoane din teritoriul GAL Tövishát . Felicitări absolvenților!

În data de 13.01.2023 a avut loc examenul pentru absolvirea cursului de Manichurist- pedichurist pentru Grupa 1 în localitatea Deja. Au absolvit cursul 21 persoane din teritoriul GAL Tovishat. Mulțumim participanților la curs pentru seriozitate și le dorim succes.

În data de 28.10.2022 a avut loc examenul pentru absolvirea cursului de Agent de securitate,în localitatea Cehu Silvaniei. Au absolvit cursul 15 persoane din teritoriul GAL Tövishát.Felicitări absolvenților!

În data de 27.10.2022 va avea loc examenul pentru absolvirea cursului de Agent de securitate pentru Grupa 1, în localitatea Coșeiu. Mulțumim particpanților la curs pentru seriozitate și le dorim succes!

DESCHIDEREA CURSULUI DE MANICHURIST- PEDICHURIST

În data de 14.10.2022 am fost prezenți în localitatea Bogdand, comuna Bogdand, județul Satu Mare pentru deschiderea cursului de Manichurist – pedichurist grupa a doua în cadrul proiectului “Implementarea SDL În comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tövishát” ,Contract POCU/827/5/140896.

Mulțumim frumos tuturor pentru interesul acordat.

DESCHIDEREA CURSULUI MANICHURIST- PEDICHURIST

În data de 04.10.2022 am fost prezenți în localitatea Deja, comuna Sălățig, județul Sălaj pentru deschiderea cursului Manichurist -pedichurist în cadrul proiectului “Implementarea SDL În comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tövishát” ,Contract POCU/827/5/140896.

Mulțumim frumos tuturor pentru interesul acordat.

ÎNSCRIERI CURS GRATUIT

Vă invităm să vă înscrieți la Cursul manichurist-pedichurist care va începe în luna octombrie 2022 în cadrul proiectului “Implementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tövishát”,Contract POCU/827/5//140896.

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați: E-mail: recrutaretovishat@gmail.com Erdei Ștefan – Coordonator P1-0765278855 Chiș Florin Cătălin – Expert Grup Țintă – 0746695241

În data de 25.07.2022 , vom fi prezenţi la Cehu Silvaniei, ,Judeţul Sălaj , pentru deschiderea cursului de Agent de securitate grupa doi, în cadrul proiectului “Implementarea SDL în comunităţile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat” Contract POCU 827/52/140896.

Vor fi prezenţi partenerii noştrii firma de formare profesională ASCENDO SRL care va asigura formarea persoanelor selectate din grupul ţintă pentru calificarea în meseria de Agent de securitate.

Deschidere curs Agent de securitate în cadrul proiectului “Implementare SDL în comunităţile marginalizate din teritoriul GAL TOVISHAT

În data de 27.06.2022, ora 16 , vom fi prezenţi la Coșeiu, comuna Coșeiu,Judeţul Sălaj , la Căminul Cultural,Nr.265 pentru deschiderea cursului de Agent de securitate în cadrul proiectului “Implementarea SDL în comunităţile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat” Contract POCU 827/52/140896.

Vor fi prezenţi partenerii noştrii firma de formare profesională ASCENDO SRL care va asigura formarea persoanelor selectate din grupul ţintă pentru calificarea în meseria de Agent de securitate.

ÎNSCRIERI CURS GRATUIT

Vă invităm să vă înscrieți la Cursul de agent de securitate începând cu luna iunie 2022 în cadrul proiectului “Implementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tövishát”,Contract POCU/827/5//140896.

ANUNȚ EVALUARE CONCURS PLANURI DE AFACERI

Asociația Grup de Acțiune Locală Tovishat împreună cu partenerii, Asociația Apiromi și Ascendo SRL anunță publicarea Raportului de evaluare privind Concursul de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului “Implementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat” Cod MySMIS 140896 conform Activității A7 – Susținerea antreprenoriatului social și a ocupării pe cont propriu, Subactivitatea  SA7.1 – Evaluarea și selecția planurilor de  afaceri

Raportul de Evaluare este disponibil pe site-ul liderului de proiect în cadrul secțiunii PROIECT POCU 5.2 – Concurs Planuri de Afaceri.

Persoanele care au depus Planuri de Afaceri în cadrul proiectului vor avea dreptul de a formula o singură contestație împotriva punctajului primit în perioada semnalată în Calendarul de activități : 23.05. 2022 ora 8:00 –  24.05. 2022 ora 16 :00.

 Contestațiile depuse după expirarea termenului de contestare nu vor face obiectul soluționării de către Comisia de soluționare a contestațiilor.

Contestațiile se depun la sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Tovishat, sat Panic, nr.1/S, comuna Hereclean, judeţul Sălaj, între orele 8:00-16:00 în zilele menționate în calendarul de activități, în atenția managerului de proiect.

Începând de azi, 11.04.2022 persoanele interesate pot participa la concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului nostru POCU. Vor fi finanțate 10 planuri de afaceri a câte 10.000 euro!

Metodologia de organizare a concursului de planuri de afaceri și anexele aferente le puteți regăsi pe site-ul nostru în secțiunea Proiect POCU- Concurs planuri de afaceri.

Vă așteptăm să vă înscrieți pentru accesarea a 10.000 euro pentru demararea afacerii dumneavoastră!

În data de 19.03.2022 a avut loc examenul pentru absolvirea cursului de Competențe informatice. Au absolvit cursul 29 de persoane din teritoriul GAL Tövishát.Felicitări absolvenților!

Suntem bucuroși să vă anunțăm că în data de 05.03.2022 a avut loc susținerea examenului de absolvire pentru cursul de Bucătar, în localitatea Guruslău. Au obținut certificate de absolvire un număr de 14 persoane.

Suntem bucuroși să vă anunțăm că în data de 18.02.2022 a avut loc susținerea examenului de absolvire pentru cursul de Brutar, în localitatea Cehu Silvaniei. Au obținut certificate de absolvire un număr de 16 persoane.

CURS COMPETENȚE INFORMATICEGRATUIT

Asociația GAL Tovishat organizează în luna februarie și martie 2022 un Curs de competențe informatice cu o durată de 40 de ore. Sunt eligibile persoanele care au finalizate 12 clase.Locurile sunt limitate: 28 persoane. Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați:Sediul de implementare al proiectului: Sat Panic, nr. 1/S, comuna Hereclean, judeţul Sălaj

E-mail: recrutaretovishat@gmail.com

Erdei Ştefan (Istvan)- Coordonator P1 – 0765.278.855

Chiş Florin-Cătălin -Expert Grup Ţintă-0746.695.241

Concurs Planuri de Afaceri

Asociația Grup de Acțiune Locală Tovishat împreună cu partenerii, Asociația Apiromi și Ascendo SRL,vă pun la dispoziție varianta consultativă a Metodologiei de organizare a Concursului de Planuri de afaceri în cadrul proiectului “Implementarea SDL in comunitatile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat” Cod MySMIS  : 140896.

Vor fi susținute 10 persoane din grupul țintă al proiectului pentru deschiderea unor afaceri în teritoriul GAL Tovishat. Valoarea finantarii acordate unui plan de afaceri este de maxim 10.000 euro, echivalentul in lei – 48 435.

Asociația GAL Tovishat se pregătește pentru licențierea serviciului social Serviciu mobil de acordare a hranei – masa pe roți pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul Leader Tovishat.

În cadrul serviciilor vom oferi:

-consiliere socială

-pachete cu alimente

Deschidere curs brutar în cadrul proiectului “Implementarea SDL în comunităţile marginalizate din teritoriul GAL TOVISHAT

În data de 22.12.2021,ora17 , vom fi prezenţi la Cehu Silvaniei ,Judeţul Sălaj , la Căminul Cultural pentru deschiderea cursului de Brutar grupa 2 în cadrul proiectului “Implementarea SDL în comunităţile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat” Contract POCU 827/52/140896

Vor fi prezenţi partenerii noştri firma de formare profesională Ascendo SRL care vor asigura formarea persoanelor selectate din grupul ţintă pentru calificarea în meseria brutar.

Deschidere curs brutar în cadrul proiectului “Implementarea SDL în comunităţile marginalizate din teritoriul GAL TOVISHAT

În data de 09.12.2021 , vom fi prezenţi la Cehu Silvaniei ,Judeţul Sălaj , la Căminul Cultural pentru deschiderea cursului de Brutar în cadrul proiectului “Implementarea SDL în comunităţile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat” Contract POCU 827/52/140896

Vor fi prezenţi partenerii noştri firma de formare profesională ASCENDO SRL care vor asigura formarea persoanelor selectate din grupul ţintă pentru calificarea în meseria brutar.

Deschidere curs bucătar în cadrul proiectului “Implementare SDL în comunităţile marginalizate din teritoriul GAL TOVISHAT

Mâine 08.10.2021, ora 16 , vom fi prezenţi la Guruslău comuna Hereclean,Judeţul Sălaj , la Căminul Cultural pentru deschiderea cursului de bucătar în cadrul proiectului “Implementarea SDL în comunităţile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat” Contract POCU 827/52/140896.

Vor fi prezenţi partenerii noştrii firma de formare profesională ASCENDO SRL care va asigura formarea persoanelor selectate din grupul ţintă pentru calificarea meseriei bucătar.

Azi 06.09.2021, ora 17, vom fi prezenţi la Babţa,comuna Bogdand,jud. Satu Mare la Centru de persoane vârstnice pentru deschiderea cursului de bucătar în cadrul proiectului “Implementarea SDL în comunităţile marginalizate din teritoriul Gal Tovishat” Contract POCU/827/5/2/140896.

Conferința de lansare a proiectului – 25.03.2021 Căminul Cultural Hereclean

În data de 25.03.2021 a avut loc Conferința de lansarea a proiectului “Implementarea SDL în comunităţile marginalizate din teritoriul Gal Tovishat ” la Căminul Cultural din localitatea Hereclean.

La eveniment au participat un număr de 41 de persoane și a fost făcută o prezentare a activităților ce vor fi implementate în cadrul proiectului, s-a făcut o descriere a grupului țintă vizat și a rezultatelor preconizate.

Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră!

Invitație Conferință de lansare proiect

Asociaţia GAL Tovishat vă invită să participaţi la Conferinţa de lansare a proiectului “Implementarea SDL în comunităţile marginalizate din teritoriul Gal Tovishat ”, POCU827/5/2/140896, ce avea loc în data de 25.03.2021, ora 11:30, în comuna Hereclean, localitatea Hereclean, nr.99/A,  Căminul  Cultural, judeţul Sălaj.

Comunicat de presă