Măsura M 6.1

Măsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri- sesiune închisă în data de 31.08.2018

Ghidul solicitantului Măsura 6.1 Tovishat

Anexa-1-Cerere-de-finanţare-M-6.1-Tovishat

Anexa-2-Plan-de-Afaceri-M-6.1

Anexa 3 – Model Contract de finanţare

Anexa 4 – Declaraţie pe Propria Răspundere a beneficiarului de Raportare către GAL Tovishat

Anexa 5 – Fişa măsurii 6.1

Anexa 6 Metodologie Studiu potential_agricol_site 2017 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare

Anexa 6.1 Potential productie vegetala

Anexa 6.2 Potential productie zootehnica (1)

Anexa 7 – Legislaţie (acte normative utile)

Anexa_8.1_-_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_2017

Anexa_nr_8.2_Codul_bunelor_practici_agricole

Anexa 9 – OUG nr.3 din 2015 aprobare scheme plăţi 2015-2020

Anexa 10 – Areale Subprogramul Tematic Pomicol M 6.1

Anexa 11 – OMADR nr. 397 din 2003 pentru podgorii şi centre viticole

Anexa 12 Ordin nr.247 din 2012 pentru aprobarea listei DOC şi IG

Anexa 13 – Lista Asociaţiilor acreditate de ANZ

Anexa 14 – Lista raselor autohtone (indigene) eliberată de ANZ

Anexa_15 .1 Lista_UAT_din_zonele_cu_constrângeri_semnificative

Anexa_15.2 Lista_UAT_din_zonele_cu_constrângeri_specifice

Anexa_15.3 Lista_UAT_din_zonele_normale

Anexa 16 – Instrucţiuni privind evitarea creării de cond. artificiale

Fişa de verificare a conformităţii M 6.1 Tovishat

Fişa de verificare a eligibilităţii proiectului M 6.1 Tovishat

Fișa de solicitare de informații suplimentare

Fişa de verificare a criteriilor de selecţie M 6.1 Tovishat

Fişa de verificare pe teren