Rapoarte de evaluare pentru măsurile 6.4 şi 7.2

În data de 19.04.2018 au fost aprobate Rapoartele de Evaluare pentru măsurile 6.4 şi 7.2. aferente sesiunilor de depunere 21.12.2017-09.03.2018.

Rapoartele de evaluare sunt diponibile pe site-ul nostru în secţiunea Apeluri şi Rapoarte Selecţie-Rapoarte-Rapoarte de Evaluare : https://galtovishat.ro/index.php/rapoarte-de-evaluare/

Începând cu data de 20.04.2018, solicitanţii nemulţumiţi de rezultatele evaluării pot depune contestaţii privind eligibilitatea şi punctarea criteriilor de selecţie.

Contestaţiile se  pot depune la sediul GAL sau se trimit prin curierat cu confirmare de primire în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind rezultatul evaluării proiectului. Contestațiile se vor întocmi într-un singur exemplar şi vor fi asumate prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului în original.

Pentru mai multe informaţii privind procedura de depunere a contestaţiilor vă rugăm să consultaţi Manualul de procedură pentru evaluarea și selecția proiectelor depuse în cadrul SDL Tovishat 2014-2020.

După expirarea perioadei de depunere a contestaţiilor, se va întocmi şi aproba Raportul de Selecţie al proiectelor depuse.