Ghidul solicitantului M 3.1-Sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate CONSULTATIV

Grupul de Acţiune Locală Tövishát vă pune la dispoziție Ghidul solicitantului pentru Măsura  3.1 -Sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate varianta CONSULTATIVĂ pentru lansarea apelului de selecție nr.2

Tipuri de beneficiari eligibili:

Societăţi comerciale, constituite conform legislaţiei în vigoare

ONG-uri constituite conform legislaţiei în vigoare

Grupul de Acţiune Locală Tövishát, începând cu al doilea apel de selecţie

Beneficiari indirecți : Fermieri activi/grupuri de fermieri legal constituiţi, Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare Asociaţii de producători agricoli (ONG-uri constituite conform OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare)

Activități și cheltuieli eligibile::

Sprijinul poate fi utilizat pentru a finanţa servicii premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau naţională cum ar fi : produse recunoscute ca IGP (indicație geografică protejată), DOP (denumire de origine protejată) și STG (specialități tradiționale garantate), produse înregistrate în temeiul legislației UE privind denumirile de origine și indicațiile geografice din sectorul vitivinicol, produse etichetate drept „produs de munte”, scheme de certificare voluntară a produselor agricole, băuturi spirtoase cu indicație geografică protejată, vinuri aromatizate IGP, produse ecologice, produse tradiţionale.

• întocmirea şi/sau depunerea dosarelor de aplicaţie: Cheltuielile pentru pregătirea documentației și alte costuri administrative necesare implementării schemelor de calitate

• acţiuni conexe activităţii de întocmire şi/sau depunere a dosarelor de aplicaţie : servicii de consultanţă pentru parcurgerea etapelor premergătoare aderării la schema de calitate, elaborarea documentelor premergătoare aderării la schemele de calitate, de exemplu : descrierea produsului cu care solicitantul aderă la schema de calitate, descrierea caracteristicilor produsului,consultanţă pentru încadrarea produsului în tipul de schemă pentru care se aplică, etc.

• animare, organizare de întâlniri şi evenimente de promovare în scopul diseminării informaţiilor privitoare la scheme de calitate europene sau naţionale, scheme voluntare, produs tradiţional, produs ecologic, exemple de bune practici, costuri generate de activitățile de informare și de promovare, informare și promovare prin diverse canale de comunicare, tipărire materiale de animare:broşuri, ghiduri,etc.

• culegere informaţii/date pentru întocmirea şi sau depunerea dosarelor de aplicaţie, de exemplu: identificarea caracteristicilor sau avantajelor specifice ale produselor, a caracteristicilor privind metodele de producție agricolă, modul în care aderarea la schema de calitate contribuie la adăugarea de plus valoare produsului agricol respectiv, modalităţi de integrare a produsului în lanţul agroalimentar.

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune:9.886,96  de euro/proiect.

Așteptăm sugestiile Dumneavoastră pe adresa de e-mail: galtovishat@gmail.com, la numărul de telefon: 0768.607.807 sau vă așteptăm la sediul nostru situat în sat Panic, nr. 1/S, comuna Hereclean.