Raport de selecție M 7.2 – Apel de selecție nr. 6

Gal Tovishat a aprobat joi, 20.07.2023, în cadrul întrunirii Comitetului de Selecţie, Raportul de selecţie pentru Măsura 7.2 – Investiții pentru comunitate și promovarea utilizării energiei din surse regenerabile – aferentă sesiunii de depunere nr. 6 desfășurate în perioada 08.03.2023 – 26.05.2023.La şedinţă au fost prezenţi şi doi reprezentanţi ai Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţean Satu Mare în calitate de observatori.

Au fost selectate pentru finanţare două proiecte cu o valoare totală a sprijinului acordat de 59.394,69 euro.

Raportul de selecţie poate fi găsit accesând meniul : Apeluri şi Rapoarte Selecţie, secţiunea Rapoarte – Rapoarte de selecţie

Raport de evaluare M 7.2 – apel de selecție nr. 6

În data de 10.07.2023 a fost aprobat Raportul de Evaluare pentru măsura 7.2 – Investiții pentru comunitate și promovarea utilizării energiei din surse regenerabile – aferentă sesiunii de depunere nr.6 desfășurate în perioada 03.08.2023 – 26.05.2023.

Raportul de evaluare este diponibil pe site-ul nostru în secţiunea Apeluri şi Rapoarte Selecţie-Rapoarte-Rapoarte de Evaluare.

Contestaţiile se pot depune la sediul GAL sau se trimit prin curierat cu confirmare de primire în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind rezultatul evaluării proiectului. Contestațiile se vor întocmi într-un singur exemplar şi vor fi asumate prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului în original.

Vă mulțumim!

Prelungire apel de selecție M 16.4

Gal Tovishat anunţă prelungirea apelului de selecţie pentru măsura  16.4. Informaţii detaliate privind  noua perioada de depunere le puteţi regăsi mai jos, în secţiunea Apeluri şi Rapoarte sau la numărul de telefon : 0768.607.807.

Noua Perioadă depunere proiecte : 08.03.2023- 22.09.2023

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 23.261,37 Euro

Suma maximă nerambursabilă pe proiect fără TVA : 23.261,37 Euro

Proiectele se depun la sediul GAL Tövishát din sat Panic, Nr.1/S, Comuna Hereclean, Jud. Sălaj de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00.

Vă aşteptăm!

Raport de selecție Măsura 6.2 -Apel de selecție nr. 3

RAPORT DE SELECȚIE MĂSURA 6.2 – APEL 3

Gal Tovishat a aprobat marți, 26.04.2023, în cadrul întrunirii Comitetului de Selecţie, Raportul de selecţie pentru Măsura 6.2 – Sprijin pentru demararea de activități non-agricole – aferentă sesiunii de depunere nr. 3 desfășurate în perioada 08.03.2023 – 20.03.2023.La şedinţă au fost prezenţi şi doi reprezentanţi ai Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţean Satu Mare în calitate de observatori.

A fost selectat pentru finanţare un proiect cu o valoare totală a sprijinului acordat de 35.955,89 euro.

Raportul de selecţie poate fi găsit accesând meniul : Apeluri şi Rapoarte Selecţie, secţiunea Rapoarte – Rapoarte de selecţie

Raport de evaluare Măsura 6.2 apel 3

În data de 12.04.2023 a fost aprobat Raportul de Evaluare pentru măsura 6.2 – Sprijin pentru demararea de activități non-agricole – aferentă sesiunii de depunere nr. 3 desfășurate în perioada 03.08.2023 – 20.03.2023.

Raportul de evaluare este diponibil pe site-ul nostru în secţiunea Apeluri şi Rapoarte Selecţie-Rapoarte-Rapoarte de Evaluare.

Contestaţiile se pot depune la sediul GAL sau se trimit prin curierat cu confirmare de primire în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind rezultatul evaluării proiectului. Contestațiile se vor întocmi într-un singur exemplar şi vor fi asumate prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului în original.

Vă mulțumim!

Deschidere apel de selecție nr. 6 pentru măsura 7.2, apel de selecție nr.3 pentru măsura 6.2 și apel de selecție nr.2 pentru măsura 16.4

Gal Tovishat anunţă deschiderea apelului de selecţie nr. 6 pentru măsura  7.2.

Perioadă depunere proiecte : 08.03.2023-21.04.2023 26.05.2023 PRELUNGIRE !

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 61.814,00 Euro

Ghidul solicitantului pentru măsura 7.2 și documentele anexă aferente depunerii proiectului le puteți găsi accesând secțiunea Măsuri din cadrul site-ului : Măsura M 7.2 – Asociația Grup de Acțiune Locală Tövishát (galtovishat.ro)

Gal Tovishat anunță deschiderea apelului de selecție nr. 3 pentru măsura 6.2

Perioadă depunere proiecte: 08.03.2023- 20.03.2023

Fondul disponibil alocat în această sesiune: 40.000,00 Euro

Ghidul solicitantului pentru măsura 6.2 și documentele anexă aferente depunerii proiectului le puteți găsi accessând secțiunea Măsuri din cadrul site-ului: Măsura M 6.2 – Asociația Grup de Acțiune Locală Tövishát (galtovishat.ro)

Gal Tovishat anunță deshiderea apelului de selecție nr.2 pentru măsura 16.4

Perioada depunere proiecte: 08.03.2023-09.06.2023

Fondul disponibil alocat în această sesiune: 23.261,37 Euro

Ghidul solicitantului pentru măsura 16.4 și documentele anexă aferente depunerii proiectului le puteți găsi accessând secțiunea Măsuri din cadrul site-ului: Măsura M 16.4 – Asociația Grup de Acțiune Locală Tövishát (galtovishat.ro)

Proiectele se depun la sediul GAL Tövishát din sat Panic, Nr.1/S, Comuna Hereclean, Jud. Sălaj de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00.

Vă aşteptăm!

Raport de evaluare M 6.4 – Apel de selecție nr.4

În data de 18.11.2022 a fost aprobat Raportul de Evaluare pentru măsura 6.4 –Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole – aferentă sesiunii de depunere nr. 4 desfășurate în perioada 05.10.2022 – 20.10.2022.

Raportul de evaluare este diponibil pe site-ul nostru în secţiunea Apeluri şi Rapoarte Selecţie-Rapoarte-Rapoarte de Evaluare.

Contestaţiile se pot depune la sediul GAL sau se trimit prin curierat cu confirmare de primire în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind rezultatul evaluării proiectului. Contestațiile se vor întocmi într-un singur exemplar şi vor fi asumate prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului în original.

Vă mulțumim!

Raport de evaluare M 6.2- Apel de selecție1- Fonduri EURI

În data de 18.11.2022 a fost aprobat Raportul de Evaluare pentru măsura 6.2 – Sprijin pentru demararea de activități non-agricole – aferentă sesiunii de depunere nr. 1- Fonduri EURI desfășurate în perioada 05.10.2022 – 16.11.2022.

Raportul de evaluare este diponibil pe site-ul nostru în secţiunea Apeluri şi Rapoarte Selecţie-Rapoarte-Rapoarte de Evaluare.

Contestaţiile se pot depune la sediul GAL sau se trimit prin curierat cu confirmare de primire în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind rezultatul evaluării proiectului. Contestațiile se vor întocmi într-un singur exemplar şi vor fi asumate prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului în original.

Vă mulțumim!

Deschidere apel de selecție nr.5 pentru Măsura 7.2 –Investitii pentru comunitate si promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile

Gal Tovishat anunţă deschiderea apelului de selecţie nr. 5 pentru măsura  7.2. Informaţii detaliate privind  perioada de depunere le puteţi regăsi mai jos, în secţiunea Apeluri şi Rapoarte sau la numărul de telefon : 0768.607.807

Perioadă depunere proiecte : 04.10.2022 – 05.12.2022

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 210.000,00 Euro

Ghidul solicitantului pentru măsura 7.2 și documentele anexă aferente depunerii proiectului le puteți găsi accesând secțiunea Măsuri din cadrul site-ului : https://galtovishat.ro/index.php/masura-m-7-2/

Proiectele se depun la sediul GAL Tövishát din sat Panic, Nr.1/S, Comuna Hereclean, Jud. Sălaj de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00.

Vă aşteptăm

Ghiduri consultative pentru măsurile 6.2, 6.4 și 7.2 din cadrul SDL Tovishat

Grupul de Acţiune Locală Tövishát vă pune la dispoziție Ghidurile solicitantului pentru următoarele măsuri care vor fi lansate în luna octombrie 2022:

Măsura 6.2 -Sprijin pentru demararea de activităţi non-agricole varianta CONSULTATIVĂ pentru lansarea apelului de selecție nr.1 din fonduri EURI

Măsura 6.4 -Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole varianta CONSULTATIVĂ pentru lansarea apelului de selecție nr.4

Măsura 7.2  Investiţii pentru comunitate  şi promovarea utilizării  energiei din surse regenerabile varianta CONSULTATIVĂ pentru lansarea apelului de selecție nr.5

Așteptăm sugestiile Dumneavostră pe adresa noastră de e-mail: galtovishat@gmail.com sau la numărul de telefon: 0768.607.807