Invitaţie întâlnire Consiliu director şi Adunarea Generală a Asociaţilor 09.05.2018

Asociaţia Grup de Acţiune Locală Tovishat invită partenerii să participe la Adunarea Generală a Asociaţilor.

Întâlnirea va avea loc miercuri, 09.05.2018, începând cu ora 11:00, la centrul de vârstnici din Valea Pomilor, comuna Şamşud.

Întâlnirea va avea urmatoarea ordine de zi :

  • Aprobarea modificării sediului social al asociaţiei
  • Aprobarea modificării fişei măsurii 7.8 – Investiții în infrastructura socială şi pentru integrarea minorităţilor etnice
  • Aprobarea modificării componenţei Consiliului director
  • Aprobarea schimbării cenzorului Asociaţiei
  • Aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului asociaţiei

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon:0768.607.807, la adresa de mail tovishat@tovishat.ro sau la sediul Asociaţiei :Valea Pomilor,nr.177, comuna Şamşud.