Animare teritoriu

ANIMAREA TERITORIULUI

Activităţile presupun realizarea demersurilor necesare informării populaţiei din teritoriu cu privire la acţiunile întreprinse de GAL. De asemenea, se are în vedere şi asigurarea transparenţei tuturor acţiunilor întreprinse de lansarea şi implementare a măsurilor din SDL, colectarea, analiza şi difuzarea de informaţii privind acţiunile de dezvoltare rurală;colectarea, difuzarea şi consolidarea bunelor practici de dezvoltare rurală; constituirea şi animarea unor reţele de experţi pentru a facilita schimburile de cunoştinţe şi pentru a susţine punerea în aplicare şi evaluarea politicii de dezvoltare rurală.

Responsabili pentru implementarea activităţii2 responsabili cu animarea teritoriului -agenţi de dezvoltare locală – angajaţi ai GAL Tovishat. Aceştia vor realiza şi implementa un plan de animare a teritoriului în vederea informării eficace a tuturor factorilor interesaţi din teritoriu pe parcursul întregii perioade de implementare a strategiei, comunicarea şi interacţiunea cu părţile interesate pentru a răspunde nevoilor/aşteptărilor acestora şi va avea în vedere utilizarea diferitelor tehnici cum ar fi: realizarea şi publicarea  de anunţuri atât în format tipărit cât şi pe pagina de web a grupului, pe grupurile de socializare şi în presa locală, realizarea de buletine informative, transmiterea de scrisori, organizarea unor întâlniri publice şi prezentări, transmiterea de comunicate de presă şi alte metode identificate ca necesare la nivelul teritoriului. Se are în vedere necesitatea comunicării inclusiv în limba maghiară având în vedere procentul peste 50% a etnicilor maghiari din teritoriu.