Raport de evaluare Măsura 7.8

În data de 26.11.2018 a fost aprobat  Raportul de Evaluare pentru măsura 7.8 – Investiții în infrastructura socială şi pentru integrarea minorităţilor etnice aferentă sesiunii de depunere 30.05.2018 – 05.11.2018.

Raportul de evaluare este diponibil pe site-ul nostru în secţiunea Apeluri şi Rapoarte Selecţie-Rapoarte-Rapoarte de Evaluare  sau în linkul de mai jos:

Raport de evaluare 7.8 – apel 1

Începând cu data de 27.11.2018, solicitanţii nemulţumiţi de rezultatele evaluării pot depune contestaţii privind eligibilitatea şi punctarea criteriilor de selecţie.

Contestaţiile se  pot depune la sediul GAL sau se trimit prin curierat cu confirmare de primire în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind rezultatul evaluării proiectului. Contestațiile se vor întocmi într-un singur exemplar şi vor fi asumate prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului în original.