Programul întâlnirilor de recrutare a grupului țintă – IUNIE 2021

În luna iunie vom desfășura activități de informare și recrutare a grupului țintă pentru proiectul Implementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat conform următorului program: