Ghidul solicitantului 7.3 – Sprijin pentru infrastructura de broadband CONSULTATIV

Grupul de Acţiune Locală Tövishát vă pune la dispoziție Ghidul solicitantului pentru Măsura 7.3  – Sprijin pentru infrastructura de broadband varianta CONSULTATIVĂ pentru lansarea apelului de selecție nr.2.

Tipuri de beneficiari eligibili :

-Entităţi private care care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii(IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 si activează sau urmează să activeze în teritoriul LEADER Tovishat în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

Grupul de Acţiune Locală Tovishat în cazul în care niciun alt solicitant nu-şi manifestă interesul pentru a aplica.

– ONG-uri, Unități de cult, cu respectarea legislației specifice

Beneficiari publici, ADI, APL cu respectarea legislației specifice

Activități eligibile:

În funcție de investițiile pentru care solicitantul depune cererea de finanțare, există cheltuieli eligibile admise pentru finanțare astfel:

a) Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care presupune:

i)crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau ”last mile”) în zonele fără acces la internet în bandă largă;

ii)modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial, inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranță scăzută sau

acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband.

iii)investițiile eferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network).

b) Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, care, pe lângă acțiunile de la pct. a. i) și ii) presupune și:

i)crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele în care aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL),pentru a conecta rețeaua de acces local la rețeaua backbone;

ii)investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network) și realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone.

c) operaţiuni conexe infrastructurii de bandă largă care să creeze premisele unei dezvoltări locale eficiente prin interconectarea nevoilor cu oportunităţile care impactează comunitatea locală cum ar fi: platforme colaborative, alfabetizare digitală,platforme e-learning etc. De asemenea în această categorie intră și investițiile în sisteme de e-guvernare : sisteme online de evidență și plată a impozitelor locale, sisteme online de tipul “ghișeul electronic”, proiecte de tipul “funcționarul electronic”, înființarea unui sistem public de anunțuri locale, afișier electronic.

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 40.000 Euro 

Așteptăm sugestiile Dumneavoastră pe adresa de e-mail: galtovishat@gmail.com, la numărul de telefon: 0768.607.807 sau vă așteptăm la sediul nostru situat în sat Panic, nr. 1/S, comuna Hereclean.