Anunt angajare secretar GAL

Anunț angajare secretar administrativ în cadrul GAL Tovishat

Asociația GAL Tovishat anunță scoaterea la concurs a următorului post:

  • Secretar administrativ – 1 post normă întreagă

Cerințe:

Studii medii; studiile superioare constituie avantaj;

Limbi străine: scris/vorbit în cel puțin o limbă de circulație internațională; cunoştinţe la un nivel mediu / avansat

Cunoștințe IT: să cunoască la nivel de utilizator pachetul MS Office;

Persoană dinamică, cu abilităţi dezvoltate de comunicare şi relaţionare;

– capacitate de organizare a timpului, sarcinilor şi locului de muncă;

– capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în acelaşi timp;

– capacitate de a respecta termene limită;

– atenţie către detalii.

Aptitudini: corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;

Atitudini: dispus la colaborare;

Responsabilități, atribuții și sarcini specifice postului:

Înregistrează documente externe primite prin fax, e-mail, poștă, delegații;

Redactează corespondența simplă;

Organizează ședințe, conferințe; face aranjamente logistice pentru evenimentele organizate de GAL sau la care participă reprezentanţi ai GAL;

Asigură arhivarea și păstrarea documentelor asociaţiei;

Primește vizitatorii și anunță persoanele de contact din asociație;

Asigurarea suportului administrativ pentru toate departamentele;
Asigură comunicarea internă şi externă cu beneficiarii, furnizorii, clienţii;
Oferă sprijin în monitorizarea activităţilor, elaborează rapoarte, pregăteşte documentele pentru întâlnirile periodice ale GAL;
Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în conformitate cu cerinţele zilnice;
Elaborează şi redactează documente şi situaţii cerute de echipa executivă;
Supraveghează registrele administrative;
Actualizează pagina de web a Gal-ului;

Beneficii:
Oportunități de dezvoltare profesională;

Posibilităţi de deplasări în ţară şi străinătate;

Participarea la cursuri de perfecţionare şi la evenimente organizate de GAL;

 

PROCEDURA DE SELECŢIE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII

1.Depunerea dosarelor de candidatură

Înscrierea la concursul de ocupare a postului de secretar se va face prin depunerea la sediul Gal Tovishat sau trimiterea pe e-mailul tovishat@tovishat.ro a CV-ului candidatului.

La prezentarea la concurs, fiecare candidat va prezenta la Asociaţia GAL Tovishat un dosar de candidatură care cuprinde:
1)       CV Europass – datat și semnat;
2)       Diplomă(e) studii – în copie;
3)       Certificate şi/sau alte documente doveditoare ale experienţei;
4)       C.I. – copie;

Dosarele pot fi transmise pe adresa de e-mail: tovishat@tovishat.ro sau depuse la sediul Asociaţiei GAL Tovishat din loc. Valea Pomilor nr. 177, comuna Șamșud, județul Sălaj in ziua prezentarii la concurs.

Termenul pentru inscrierea la concursul de ocupare a postului de secretar  este 07.07.2017, orele 14:00.

În ziua susținerii interviului, se vor analiza documentele depuse la dosarul de candidatură.În acest sens, candidaţii vor avea asupra lor la proba interviului, diplomele și/sau certifificatele.

  1. Organizarea interviului de angajare

Candidații care au depus cv-uri  vor fi contactați în vederea programării  probei scrise si interviului de angajare până în data de 07.07.2017 ora 17.Proba scrisa si Interviurile de angajare vor avea loc în data de 10.07.2017, începând cu orele 16:30 la sediul Asociației GAL Tovishat.

Proba scrisa – 16.30 – 17.15

Interviu – 17.30 – 19.00

Bibliografie pentru proba interviului:
1. Strategia de dezvoltare locală a GAL Tovishat 2014-2020;
2. PNDR 2014-2020 (www.madr.ro) – Axa Leader (noțiuni generale)

Bibliografia se poate solicita de la sediul Asociaţiei GAL Tovishat din loc. Valea Pomilor, nr.177, comuna Șamșud, județul Sălaj sau prin e-mail.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon: 0765.278.855 sau e-mail:tovishat@tovishat.ro