Măsura M 1.1

Fişa măsurii M 1.1 – Formare profesională şi acțiuni pentru dobândirea de competențe