Concurs Planuri de Afaceri

Asociația Grup de Acțiune Locală Tovishat împreună cu partenerii, Asociația Apiromi și Ascendo SRL,vă pun la dispoziție Metodologia de organizare a Concursului de Planuri de afaceri în cadrul proiectului “Implementarea SDL in comunitatile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat” Cod MySMIS  : 140896.

Concursul de Planuri de Afaceri va fi organizat in vederea selectarii a 10 de planuri de afaceri, conform Activității A7 – Sustinerea antreprenoriatului social si a ocuparii pe cont propriu, Subactivitatea  SA7.1 – Evaluarea și selecția planurilor de  afaceri” .

Vor fi susținute 10 persoane din grupul țintă al proiectului pentru deschiderea unor afaceri în teritoriul GAL Tovishat. Valoarea finantarii acordate unui plan de afaceri este de maxim 10.000 euro, echivalentul in lei – 48 435.

CALENDAR DE DESFĂȘURARE CONCURS PLANURI DE AFACERI

Nr. Crt.EtapePerioada depunere
1.Etapa 1 – Depunerea planurilor de afaceri11.04.2022 – 10.05. 2022, ora 16:00
2.Etapa 2 – Evaluarea si Selectarea planurilor de afaceri11.05.2022 – 20.05.2022
3.Etapa 3 – Publicarea rezultatelor concursului20.05.2022 ora 20:00
4.Etapa 4 – Depunerea Contestatiilor23.05.2022 – 24.05.2022, ora 16:00
5.Etapa 5 – Publicarea rezultatelor finale26.05.2022

Planurile de afaceri impreuna cu anexele aferente vor fi depuse la Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Tovishat, adresa: sat Panic, nr.1/S, comuna Hereclean, judeţul Sălaj, e-mail:galtovishat@gmail.com, telefon: 0768.607.807, program de lucru, Luni-Vineri : 07:00 – 16:00, atat tiparit cat si in format electronic pe stick sau CD/DVD.