Metodologia de selecție a grupului țintă

În această secțiune vă este pusă la dispoziție Metodologia de selecție a grupului țintă și anexele aferente pentru proiectul Implementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat.

Pentru mai multe detalii privind metodologia de selecție vă rugăm să ne contactați prin următoarele mijloace:

Telefon:

0746.695.241 – Chiș Florin – Expert Grup Țintă

0765.788.855- Erdei Ștefan (Istvan) Coordonator P1

E-mail:

recrutaretovishat@gmail.com

Facebook: Tovishat Social