Author Archive: admintovishat

Deschidere apel de selecție nr.2 pentru Măsura 3.1 –Sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate

Gal Tovishat anunţă deschiderea apelului de selecţie nr. 2 pentru măsura  3.1. Informaţii detaliate privind  perioada de depunere le puteţi regăsi mai jos, în secţiunea Apeluri şi Rapoarte sau la numărul de telefon : 0768.607.807

Perioadă depunere proiecte : 31.03.2021 – 02.07.2021

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 9.886,96 Euro

Ghidul solicitantului pentru măsura 3.1 și documentele anexă aferente depunerii proiectului le puteți găsi accesând secțiunea Măsuri din cadrul site-ului : http://galtovishat.ro/index.php/masura-m-3-1/

Proiectele se depun la sediul GAL Tövishát din sat Panic, Nr.1/S, Comuna Hereclean, Jud. Sălaj de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00.

Vă aşteptăm!

Ghidul solicitantului M 3.1-Sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate CONSULTATIV

Grupul de Acţiune Locală Tövishát vă pune la dispoziție Ghidul solicitantului pentru Măsura  3.1 -Sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate varianta CONSULTATIVĂ pentru lansarea apelului de selecție nr.2

Tipuri de beneficiari eligibili:

Societăţi comerciale, constituite conform legislaţiei în vigoare

ONG-uri constituite conform legislaţiei în vigoare

Grupul de Acţiune Locală Tövishát, începând cu al doilea apel de selecţie

Beneficiari indirecți : Fermieri activi/grupuri de fermieri legal constituiţi, Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare Asociaţii de producători agricoli (ONG-uri constituite conform OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare)

Activități și cheltuieli eligibile::

Sprijinul poate fi utilizat pentru a finanţa servicii premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau naţională cum ar fi : produse recunoscute ca IGP (indicație geografică protejată), DOP (denumire de origine protejată) și STG (specialități tradiționale garantate), produse înregistrate în temeiul legislației UE privind denumirile de origine și indicațiile geografice din sectorul vitivinicol, produse etichetate drept „produs de munte”, scheme de certificare voluntară a produselor agricole, băuturi spirtoase cu indicație geografică protejată, vinuri aromatizate IGP, produse ecologice, produse tradiţionale.

• întocmirea şi/sau depunerea dosarelor de aplicaţie: Cheltuielile pentru pregătirea documentației și alte costuri administrative necesare implementării schemelor de calitate

• acţiuni conexe activităţii de întocmire şi/sau depunere a dosarelor de aplicaţie : servicii de consultanţă pentru parcurgerea etapelor premergătoare aderării la schema de calitate, elaborarea documentelor premergătoare aderării la schemele de calitate, de exemplu : descrierea produsului cu care solicitantul aderă la schema de calitate, descrierea caracteristicilor produsului,consultanţă pentru încadrarea produsului în tipul de schemă pentru care se aplică, etc.

• animare, organizare de întâlniri şi evenimente de promovare în scopul diseminării informaţiilor privitoare la scheme de calitate europene sau naţionale, scheme voluntare, produs tradiţional, produs ecologic, exemple de bune practici, costuri generate de activitățile de informare și de promovare, informare și promovare prin diverse canale de comunicare, tipărire materiale de animare:broşuri, ghiduri,etc.

• culegere informaţii/date pentru întocmirea şi sau depunerea dosarelor de aplicaţie, de exemplu: identificarea caracteristicilor sau avantajelor specifice ale produselor, a caracteristicilor privind metodele de producție agricolă, modul în care aderarea la schema de calitate contribuie la adăugarea de plus valoare produsului agricol respectiv, modalităţi de integrare a produsului în lanţul agroalimentar.

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune:9.886,96  de euro/proiect.

Așteptăm sugestiile Dumneavoastră pe adresa de e-mail: galtovishat@gmail.com, la numărul de telefon: 0768.607.807 sau vă așteptăm la sediul nostru situat în sat Panic, nr. 1/S, comuna Hereclean.

Raport de selecție Măsura 7.3 – Sprijin pentru infrastructura de broadband

Gal Tovishat a aprobat azi,18.02.2021, în cadrul întrunirii Comitetului de Selecţie, Raportul de selecţie pentru măsura:

Măsura 7.3 – Sprijin pentru infrastructura de broadband

La şedinţă au fost prezenţi şi doi reprezentanţi ai Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţean Satu Mare în calitate de observatori.

A fost selectat pentru finanţare un proiect cu o valoare totală a sprijinului acordat de 40.000 euro.

Proiectul selectat este cel depus de orașul Cehu Silvaniei și urmărește sporirea accesabilități și utilizării tehnologiilor informației și a comunicațiilor din cadrul serviciului public de taxe și impozite.

Se propune implementarea sistemului de plată online a taxelor și impozitelor pentru persoanele fizice și juridice prin aplicația Ghișeul.ro

Raportul de selecţie poate fi găsit accesând meniul : Apeluri şi Rapoarte Selecţie, secţiunea Rapoarte – Rapoarte de selecţie

Prelungire apel de selecție M 7.3 – Investiții în infrastructura de broadband

Gal Tovishat anunţă prelungirea 2 a apelului de selecţie pentru măsura  7.3. Informaţii detaliate privind  noua perioada de depunere le puteţi regăsi mai jos, în secţiunea Apeluri şi Rapoarte sau la numărul de telefon : 0768.607.807.

Noua Perioadă depunere proiecte : 08.10.2020- 15.01.2021

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 40.000 Euro

Proiectele se depun la sediul GAL Tövishát din sat Panic, Nr.1/S, Comuna Hereclean, Jud. Sălaj de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00.

Vă aşteptăm!

Raport de selecție M 6.4 – apel 3

Gal Tovishat a aprobat azi,16.11.2020, în cadrul întrunirii Comitetului de Selecţie, Raportul de selecţie pentru măsura:

Măsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole

La şedinţă au fost prezenţi şi doi reprezentanţi ai Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţean Satu Mare în calitate de observatori.

A fost selectat pentru finanţare un 1 proiect cu o valoare totală a sprijinului acordat de 46.735 euro. Proiectul selectat propune achiziția unor utilaje pentru producția de tuburi și blocuri/bolțari din beton : stație preparare beton, bandă transportoare, mașină pentru  fabricat tuburi de beton, presă mobilă pentru producția de blocuri de beton pentru: zidărie, fundație, stâlpi, planșeu, centură, coșuri de fum, matrițe diferite dimensiuni și forme

Raportul de selecţie poate fi găsit accesând meniul : Apeluri şi Rapoarte Selecţie, secţiunea Rapoarte – Rapoarte de selecţie

Raport de evaluare măsura 6.4 – Apel de selecție nr. 3

În data de 29.10.2020 a fost aprobat  Raportul de Evaluare pentru măsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole – aferentă sesiunii de depunere nr. 3 desfășurate în perioada 28.09.2020 – 16.10.2020.

Raportul de evaluare este diponibil pe site-ul nostru în secţiunea Apeluri şi Rapoarte Selecţie-Rapoarte-Rapoarte de Evaluare  sau în linkul de mai jos:

Începând cu data de 30.10.2020, solicitanţii nemulţumiţi de rezultatele evaluării pot depune contestaţii privind eligibilitatea şi punctarea criteriilor de selecţie.

Contestaţiile se  pot depune la sediul GAL sau se trimit prin curierat cu confirmare de primire în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind rezultatul evaluării proiectului. Contestațiile se vor întocmi într-un singur exemplar şi vor fi asumate prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului în original.

Vă mulțumim!

Deschidere apel de selecție nr.2 pentru Măsura 7.3 – Investiții în infrastructura de broadband

Gal Tovishat anunţă deschiderea apelului de selecţie nr. 2 pentru măsura  7.3. Informaţii detaliate privind  perioada de depunere le puteţi regăsi mai jos, în secţiunea Apeluri şi Rapoarte sau la numărul de telefon : 0768.607.807.

Perioadă depunere proiecte : 08.10.2020 – 19.11.2020

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 40.000 Euro

Ghidul solicitantului pentru măsura 7.3 și documentele anexă aferente depunerii proiectului le puteți găsi accesând secțiunea Măsuri din cadrul site-ului : http://galtovishat.ro/index.php/masura-m-7-3/

Proiectele se depun la sediul GAL Tövishát din sat Panic, Nr.1/S, Comuna Hereclean, Jud. Sălaj de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00.

Vă aşteptăm!

Deschidere apel de selecție pentru Măsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole

Gal Tovishat anunţă deschiderea apelului de selecţie nr. 3 pentru măsura  6.4. Informaţii detaliate privind  perioada de depunere le puteţi regăsi mai jos, în secţiunea Apeluri şi Rapoarte sau la numărul de telefon : 0768.607.807.

Perioadă depunere proiecte : 28.09.2020 – 16.10.2020

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 46.736 Euro

Ghidul solicitantului pentru măsura 6.4 și documentele anexă aferente depunerii proiectului le puteți găsi accesând secțiunea Măsuri din cadrul site-ului : http://galtovishat.ro/index.php/masura-m-6-4/ .

Proiectele se depun la sediul GAL Tövishát din sat Panic, Nr.1/S,Comuna Hereclean, Jud. Sălaj de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00.

Vă aşteptăm!

Ghidul solicitantului M 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole CONSULTATIV

Grupul de Acţiune Locală Tövishát vă pune la dispoziție Ghidul solicitantului pentru Măsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole varianta CONSULTATIVĂ pentru lansarea apelului de selecție nr.3 .

Tipuri de beneficiari eligibili :

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul LEADER Gal Tovishat;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Activități eligibile:

Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:

 • fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activități de prelucrare a produselor lemnoase;
 • industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
 • fabricare produse electrice, electronice,
 • producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton etc;

Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:

 • Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, realizarea de bijuterii tradiționale, împletituri, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)

Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:

 • Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
 • Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
 • Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
 • Servicii de formare profesională
 • Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
 • Servicii tehnice, administrative, etc;

Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement;

Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.

Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea de surse neconvenţionale  ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu.

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 46.736 Euro

Așteptăm sugestiile Dumneavoastră pe adresa de e-mail: galtovishat@gmail.com, la numărul de telefon: 0768.607.807 sau vă așteptăm la sediul nostru situat în sat Panic, nr. 1/S, comuna Hereclean.